Gå direkt till huvudinnehållet

Subklinisk hypotyreos, förhöjt TSH-värde

Vid subklinisk hypotyreos visar proverna gränsvärden men inte brist på sköldkörtelhormon som vid hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln). Nivån av hormonet TSH som ska stimulera sköldkörteln är förhöjd, medan nivån av T4 är normal. I de flesta fall ska tillståndet inte behandlas, utan istället följas upp.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta subklinisk hypotyreos

 • Tyreoidea är ett annat namn för sköldkörteln. Sköldkörteln producerar hormon som är viktiga för ämnesomsättningen.
 • Subklinisk hypotyreos (SH) är ett tillstånd som definieras som förhöjd nivå av tyreoideastimulerande hormon (TSH) i blodet, samtidigt som nivån på tyreoideahormonet T4 är normal. 
 • Subklinisk innebär att varken man själv eller läkaren märker eller upptäcker tydliga symtom på låg ämnesomsättning. 
 • Oftast behövs ingen behandling, men man brukar få kontrollera blodprover för TSH och T4 cirka en gång per år för att se om hypotyreos  eventuellt utvecklas.
 • Om behandling ändå ges är det samma behandling som vid hypoyreos; tabletter med det syntetiska hormonet levotyroxin (T4).

Vad är subklinisk hypotyreos?

Tyreoidea är ett annat namn för sköldkörteln. Sköldkörteln producerar hormon som är viktiga för ämnesomsättningen. Subklinisk hypotyreos är ett tillstånd som definieras som förhöjd nivå av tyreoideastimulerande hormon (TSH) i blodet, samtidigt som nivån på tyreoideahormonet T4 är normal. 

Kroppens ämnesomsättning regleras genom ett samarbete mellan hjärnans hypotalamus, hypofys och sköldkörtel. Hjärnan "mäter" ämnesomsättningen. Om sköldkörtelhormonnivån är för låg i blodet utsöndras ökade mängder av hormonet TSH från hypofysen. TSH stimulerar sköldkörteln att bilda mer av sköldkörtelhormonet tyroxin (T4). 

Subklinisk hypotyreos är förhållandevis vanligt. I olika befolkningsstudier har man kommit fram till en förekomst på 1–10 procent. Förekomsten är högst bland kvinnor över 60 år.

Symtom

Vid hypotyreos (för låg nivå av T4) påverkas kroppens alla celler och organ. Många olika symtom kan utvecklas, varav de vanligaste är:

 • Trötthet
 • Lätt att frysa
 • Trög mage
 • Torr hud
 • Torrt hår
 • Ökat sömnbehov

Vid subklinisk hypotyreos (normal nivå av T4, men förhöjt TSH) brukar dock inga tydliga symtom på låg ämnesomsättning finnas och inga direkta fynd görs vid läkarundersökningen. 

Orsak

En vanlig orsak till subklinisk hypotyreos är kronisk inflammation i sköldkörteln som beror på att kroppens egna immunförsvar angriper sköldkörtelceller. Ibland utvecklas detta till hypotyreos, men det kan ta flera år.

Subklinisk hypotyreos kan också vara kopplat till tidigare strålning mot halsen och vissa läkemedel. Många gånger finns dock ingen bakomliggande orsak till subklinisk hypotyreos.

Diagnos

Diagnosen ställs med blodprov som visar förhöjd nivå av TSH samtidigt som nivån av T4 är normal. Vid subklinisk hypotyreos kontrolleras också antikroppar i blodet mot sköldkörtelceller (TPO-antikroppar).

Behandling

Vid subklinisk hypotyreos behövs oftast ingen behandling, men man brukar få kontrollera blodprover för TSH och T4 cirka en gång per år för att se om hypotyreos eventuellt utvecklas.

Om TSH är högt i flera mätningar och det finns symtom på hypotyreos, kan behandling ibland provas även vid subklinisk hypotyreos, särskilt om det är en ung person och det finns antikroppar mot sköldkörtelceller. 

I svenska riktlinjer rekommenderas också att alla gravida med högt TSH ska behandlas oavsett om de har förhöjda antikroppar eller ej. Man vet dock inte säkert om det finns någon fördel med behandling av subklinisk hypotyreos vid graviditet.

Om man kommer fram till att behandling ska ges skriver läkaren ut T4 i tablettform (levotyroxin ) som man tar dagligen. Den som behandlas med T4 får besöka vårdcentralen regelbundet för att berätta hur man mår och kontrollera hur hormonvärdena utvecklas.

Samtidig behandling med kalcium, järn  eller magsyrahämmande läkemedel (antacida och sukralfat ) kan hämma upptaget av levotyroxin . Om man tar sådana tillskott eller läkemedel måste man separera intagen med flera timmar.

Prognos

Patienter med subklinisk hypotyreos har något ökad risk att drabbas av hypotyreos.

Det är inte visat att subklinisk hypotyreos är förknippad med risk för demensutveckling eller depression. Livskvaliteten tycks inte heller väsentligt förändrad hos patienter med subklinisk hypotyreos. 

Patientorganisationer

Vill du veta mer?