Gå direkt till huvudinnehållet

Cancer i sköldkörteln, tyreoideacancer

Sköldkörtelcancer är en ovanlig orsak till knöl i sköldkörteln.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta om sköldkörtelcancer

  • I Sverige upptäcks årligen cirka 550–600 nya fall, varav minst 2/3 är kvinnor.
  • Cancer i sköldkörteln kan vara av fyra olika huvudtyper beroende på hur cancercellerna växer: papillär, follikulär, medullär eller anaplastisk. Papillär sköldkörtelcancer är vanligast och utgör cirka 75 procent. Medullär cancer kan vara ärftlig.
  • Symtom på sköldkörtelcancer är ofta en oöm knöl i sköldkörteln på halsen. Ibland kan det finnas röstförändring/heshet. Knölar i sköldkörteln är vanligt och de allra flesta av dessa är inte cancer. Om sköldkörtelcancer misstänks är det första steget i utredningen ultraljud och vävnadsprov.
  • Behandlingen innefattar kirurgi för att ta bort tumören, eventuellt tillsammans med behandling med radioaktivt jod eller strålbehandling mot halsen. Efter att tumören tagits bort kan det behövas ersättningsbehandling med tyroxin, ett sköldkörtelhormon.
  • Den relativa femårsöverlevnaden för sköldkörtelcancer i Sverige är 83 procent för män och 91 procent för kvinnor. 

Vad är cancer i sköldkörteln?

Cancer i sköldkörteln kan vara av fyra olika huvudtyper beroende på hur cancercellerna växer: papillär, follikulär, medullär eller anaplastisk.

Cancer i sköldkörteln är ganska sällsynt. I Sverige upptäcks årligen cirka 550–600 nya fall, varav minst 2/3 är kvinnor. Av de fyra huvudtyperna är papillär sköldkörtelcancer vanligast och utgör cirka tre fjärdedelar. Papillär sköldkörtelcancer är också den typ som har bäst prognos.

Orsak

I de flesta fall finns det ingen förklaring till varför cancer har utvecklats. I några få fall kan orsaken vara tidigare strålning mot hals och huvud. Medullär cancer kan i vissa fall vara ärftlig.

Diagnos

Symtom på sköldkörtelcancer är ofta en oöm knöl i sköldkörteln på halsen. Ibland kan det finnas röstförändring/heshet. Knölar i sköldkörteln är vanligt och de allra flesta av dessa är inte cancer. Om man har ett eller av följande symtom ska man misstänka sköldkörtelcancer, och remiss bör skickas för utredning med ultraljudsundersökning och vävnadsprov:

  • Nytillkommen eller växande fast knöl i sköldkörteln
  • Knöl i sköldkörteln i kombination med något av följande: (1) sköldkörtelcancer i släkten, (2) tidigare joniserande strålning mot halsen, (3) person <20 eller >60 år, speciellt män, och/eller (4) förstorade malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen
  • Oförklarlig heshet, stämbandspares utan annan förklaring eller röstförändring hos en patient med struma

Om vävnadsprovet visar att det rör sig om sköldkörtelcancer görs ytterligare undersökningar för att ta reda på vilken typ av sköldkörtelcancer det är och för att kartlägga utbredningen. Då tas blodprover och bilddiagnostisk undersökning görs med bland annat datortomografi.

Behandling

Målet med behandlingen är att ta bort tumören helt. Det sker med hjälp av kirurgi, eventuellt med behandling med radioaktivt jod  eller strålbehandling mot halsen. Ibland skadas bisköldkörtlarna (fyra körtlar som sitter kring sköldkörteln). De producerar hormonet PTH (ett hormon som höjer kalciumhalten i blodet) och vid minskad produktion av PTH kan man få för lågt kalcium.

Läkemedelsbehandling

Efter att sköldkörteln (eller delar av den) har tagits bort kan det behövas hormonersättningsbehandling. Då ges sköldkörtelhormonet tyroxin. Tyroxin undertrycker produktionen av hormonet (TSH) från hypofysen (i hjärnan) som normalt stimulerar sköldkörtelns hormonproduktion. Genom att hålla nere hypofyshormonet TSH kan tillväxten av sköldkörteln och eventuell kvarvarande tumörvävnad hindras, vilket är gynnsamt om inte all cancervävnad tagits bort. Tyroxin ges därför i lite högre doser än som egentligen krävs. Ersättningsbehandling med kalcium och D-vitamin kan bli aktuellt om bisköldkörtlarna är skadade.

Prognos

När man beskriver överlevnad vid cancer används begreppet relativ överlevnad. Med det menas den överlevnad som är relaterad till cancern. Vissa personer skulle ha avlidit oavsett cancern och det räknas inte. Den relativa femårsöverlevnaden för sköldkörtelcancer i Sverige är 83 procent för män och 91 procent för kvinnor. 

Vill du veta mer?