Hypotyreos

Vill du veta mer?

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Testa Medibas för professionen i 30 dagar utan kostnad.

Fakta om hypotyreos

 • Hypotyreos är en underfunktion i sköldkörteln. Sköldkörteln (tyreoidea) producerar för lite sköldkörtelhormoner (T4 (tyroxin) och T3 (trijodtyronin) vilket leder till att kroppens ämnesomsättning sjunker.
 • De tidiga symtomen kan vara mycket vaga, som trötthet, nedstämdhet och frusenhet. Senare kan olika symtom förekomma, som depression, torrt hår, röstförändringar och smärta i muskler och leder.
 • Blodprover som mäter halten av två hormoner kan visa om det rör sig om hypotyreos eller ej.
 • Standardbehandlingen vid hypotyreos är tabletter med det syntetiska hormonet levotyroxin (T4).
 • För den som får behandling är prognosen god. Eftersom hypotyreos i regel är ett kroniskt tillstånd, är behandlingen oftast livslång.

Vad är hypotyreos?

Sköldkörtel
Sköldkörtel

Hypotyreos betyder en underfunktion i sköldkörteln. Eftersom att sköldkörteln (tyreoidea) producerar för lite hormoner leder det till att kroppens ämnesomsättning minskar. 

De tidiga symtomen på hypotyreos kan vara mycket vaga, som trötthet, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och frusenhet. Symtomen blir allt tydligare ju längre sjukdomen fortgår.

Omkring 4 % av Sveriges befolkning får behandling för hypotyreos. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män och blir också vanligare med åldern.

Medfödd hypotyreos är en mycket ovanlig men allvarlig variant av hypotyreos, som förekommer hos 1 per 4 000 nyfödda. Tillståndet kallas kretinism och beror antingen på otillräcklig tillgång till jod under fostertiden eller på en defekt i sköldkörteln. För liten tillgång till jod är numera ett ovanligt fenomen, men det förekommer fortfarande i vissa länder.

Symtom

Hypotyreos kan komma smygande och de tidiga symtomen kan vara vaga. Exempelvis:

 • Känsla av utmattning och trötthet, tung i kroppen, mindre ork
 • Köldintolerans, frusenhet
 • Allmän tröghet, koncentrationssvårigheter
 • Viktökning, ofta lätt
 • Ökat sömnbehov

Efter en tid kan symtom från olika delar av kroppen förekomma, till exempel:

 • Depression
 • Initiativlöshet
 • Minnessvårigheter
 • Demens
 • Smärtor i muskler och leder
 • Torr och kall hud
 • Torrt hår och håravfall
 • Spröda och tunna naglar
 • Oregelbundna och kraftiga menstruationer hos kvinnor
 • Långsam hjärtrytm, hjärtsvikt
 • Yrsel
 • Röstförändringar, som heshet
 • Öronsusningar
 • Anemi (blodbrist)
 • Aptitlöshet
 • Förstoppning
 • Svårare att få barn

Orsak

Normalt beror hypotyreos på försämrad funktion i sköldkörteln. De vanligaste orsakerna är någon form av inflammation i sköldkörteln (tyreoidit), där den autoimmuna varianten Hashimotos tyreoidit är vanligast. Eller att man har opererats för förstorad sköldkörtel, struma, och att sköldkörteln på grund av detta producerar för lite hormon. Andra orsaker är behandling med vissa läkemedel, strålbehandling i området kring halsen samt behandling av för hög ämnesomsättning (hypertyreos).

sköldkörtelsjukdom
Animation om sköldkörtelsjukdom

Ibland kan hypotyreos också orsakas av försämrad funktion i hypofysen, hjärnans övergripande hormoncenter, vilket då kallas för sekundär hypotyreos.

Vid vissa tillstånd är risken för att utveckla hypotyreos ökad. Det gäller vid till exempel Downs syndrom samt så kallade autoimmuna sjukdomar, som diabetes, reumatoid artrit och celiaki.

Även graviditet och förlossning kan vara en orsak. Hypotyreos är inte ovanligt hos kvinnor 4–8 månader efter förlossningen. Som regel är detta tillstånd (så kallat postpartum tyreoidit) övergående, men ibland kan behandling krävas.

Diagnos

Även om symtomen är otydliga i början, kan de väcka läkarens misstanke om hypotyreos. Ett blodprov bekräftar diagnosen där man mäter halten av hypofyshormonet TSH och sköldkörtelhormonet T4 (tyroxin). Typiskt för hypotyreos är att TSH-nivåerna ligger för högt och T4 för lågt. Läkaren undersöker också sköldkörteln och tar ofta prov för att undersöka om det finns antikroppar mot sköldkörteln (TPO-antikroppar).

Så kallad subklinisk hypotyreos innebär att TSH-värdena är lite högre än vanligt, men det finns inga säkra symtom eller tecken på hypotyreos. Det är ett tillstånd som kan utvecklas till hypotyreos, men som inte räknas som en sjukdom i sig. Det är omdiskuterat vilken klinisk betydelse subklinisk hypotyreos har för patienten, och huruvida tillståndet ska behandlas eller ej.

Behandling

Målet med behandlingen är att ämnesomsättningen ska bli normal, vilket leder till minskade symtom och mindre risk för komplikationer. Standardbehandlingen består i att ersätta bristen på T4 från sköldkörteln (tyroxin) med T4 i tablettform (levotyroxin). Den som behandlas med T4 får besöka vårdcentralen regelbundet för att berätta hur man mår och kontrollera hur hormonvärdena utvecklas.

Prognos

För den som får behandling är prognosen god. Eftersom de flesta former av hypotyreos är kroniska tillstånd, får man räkna med livslång behandling. Hypotyreos kan dock vara övergående, till exempel vid inflammation i sköldkörteln och efter förlossning.

Om hypotyreos inte behandlas kan den i sällsynta fall utvecklas till det ovanliga, men livshotande tillståndet myxödemkoma.

Patientorganisation

Vill du veta mer?

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.