Gå direkt till huvudinnehållet

Hypertyreos

Hypertyreos är en sjukdom som beror på ökad produktion av hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3), som bildas i sköldkörteln.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om hypertyreos

 • Hög ämnesomsättning, hypertyreos, är en sjukdom som beror på ökad produktion av hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3), som bildas i sköldkörteln.
 • Förhöjd ämnesomsättning kan leda till flera olika symtom: hjärtklappning, förhöjt blodtryck, rastlöshet, ångest, irritabilitet, lös avföring, svettning, svårt att tåla värme, darrningar, trötthet, svaghet, irritation i ögonen och förstorad sköldkörtel.
 • Sjukdomen är en så kallad autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angriper sköldkörteln. Graves sjukdom är den vanligaste formen av hypertyreos bland yngre personer.
 • Diagnosen ställs genom typiska symtom och blodprover som visar nivåer av sköldkörtelhormoner och antikroppar.
 • Vissa blir bra av sig själva, men många behöver behandling med läkemedel, radioaktiva medel eller kirurgiska ingrepp.

Vad är hypertyreos?

Hypertyreos är en sjukdom som beror på ökad produktion av hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3), som bildas i sköldkörteln. 

Hypertyreos är en ganska vanlig sjukdom. En halv till knappt en procent har hypertyreos. Sjukdomen börjar oftast vid 20–40 års ålder, men i 15 procent av fallen drabbas personer äldre än 60 år. Den vanligaste typen av hypertyreos kallas Graves sjukdom.

Symtom

Förhöjt T4 och/eller T3 ger förhöjd ämnesomsättning och detta kan ge upphov till många olika symtom som:

 • Hjärtklappning och rastlöshet.
 • Trötthet och svaghet.
 • Ångest och irritabilitet.
 • Viktminskning trots god aptit.
 • Svettning och värmeintolerans (svårt att stå ut med värme).
 • Lös avföring.
 • Menstruationsrubbningar.
 • Irritation från ögonen och/eller utstående ögon (exoftalmus).
 • Varm och fuktig hud.
 • Snabb puls och ofta något förhöjt blodtryck.
 • Darrningar.
 • Förstorad sköldkörtel (struma).

Orsak

Graves sjukdom är den vanligaste typen av hypertyreos bland yngre personer. Vid Graves sjukdom bildar kroppen antikroppar (TRAK) som liknar hormonet TSH som normalt stimulerar produktionen av hormonerna T4 och T3. Därmed ökar halten av dessa hormoner i blodet. Sjukdomen är en så kallad autoimmun sjukdom, där kroppens eget immunförsvar angriper sköldkörteln. 

Lindrig hypertyreos kan bero på en akut inflammation i sköldkörteln, tyreoidit. Det finns flera former av tyreoidit:

 • Postpartumtyreoidit förekommer efter förlossning, oftast 2–4 månader efter förlossningen. Tillståndet är ofta lindrigt och övergående och kan under en kort fas övergå i låg ämnesomsättning (hypotyreos) innan det återgår till det normala. 
 • Hashimotos tyreodit är en annan inflammationstyp som kännetecknas av hög ämnesomsättning tidigt i sjukdomsutvecklingen. Det bildas så småningom en struma (förstorad sköldkörtel) och tillståndet övergår i hypotyreos.
 • Subakut (De Quervains) tyreodit är en tredje typ av tyreoidit. Den utlöses av en virusinfektion och uppstår oftast efter en luftvägsinfektion. Tyreoiditen ger smärta i sköldkörteln framtill på halsen, feber, trötthet, hög blodsänka och CRP. Det uppstår snabbt tyreotoxiska symtom allt eftersom hormoner utsöndras från en inflammerad körtel. Symtomen går som regel tillbaka inom 8 månader. Hos vissa kan tillståndet återkomma senare.

Bland äldre beror hypertyreos oftare på att delar av sköldkörteln förlorar sin känslighet för TSH och övergår till egen produktion av T4 i form av hormonaktiva knölar (giftstruma eller giftstruma i en knöl – giftig (toxisk) innebär i det här sammanhanget att ämnesomsättningen är hög). I vissa delar av världen förekommer jodbrist (inte i Sverige), vilket kan förorsaka giftig knölstruma.

Andra omständigheter som kan orsaka hypertyreos är läkemedel (amiodaron , överbehandling med tyroxin) och överdrivet intag av jod  (bland annat från hälsokostprodukter).

Diagnos

Om hypertyreos misstänks på grund av typiska symtom tas blodprover. Mätningar i blodet av hormonet TSH i kombination med T4 bekräftar i de flesta fall diagnosen. Blodprov som visar antikroppar i blodet stärker diagnosen. Andra undersökningar som kan vara aktuella är ultraljud och skintigrafi av sköldkörtel. 

Behandling

Hypertyreos behandlas med läkemedel, radioaktiva medel eller kirurgiska ingrepp.

Valet av behandling är avgörs av:

 • Vilken typ av hypertyreos det handlar om.
 • Patientens ålder.
 • Sköldkörtelns storlek.
 • Patientens allmänna hälsotillstånd.

Alla behandlingsformer kan leda till att sköldkörteln producerar för lite hormon. Man kan då få hypotyreos vilket innebär att man måste tillföra kroppen tyroxin dagligen i tablettform.

Läkemedel

Tyreostatika

Läkemedelsbehandling med så kallade tyreostatika prövas först, framför allt på yngre personer. Hos äldre vuxna talar följande faktorer för läkemedelsbehandling:

 • Ålder under 40–50 år.
 • Liten eller ingen struma.
 • Graves sjukdom med ögonsymtom.

Läkemedlet verkar genom att hämma bildningen av tyreoideahormonerna och en sådan behandling kan pågå under 6–24 månader. Behandlingen ger kontroll över hypertyreosen inom några veckor. Hos personer med Graves sjukdom återkommer symtomen hos hälften av patienterna efter avslutad behandling, oftast bland dem som röker, har stor struma eller höga halter antikroppar. I sällsynta fall kan läkemedlet ge upphov till nedsatt produktion av vita blodkroppar (agranulocytos) och det är viktigt att man går på regelbundna kontroller. Behandlingen måste avslutas om agranulocytos uppstår. Alla blir inte friska av den här behandlingen och då måste vanligtvis tyreoidea tas bort. Detta kan ske genom så kallad radiojodbehandling eller kirurgi.

Betablockerare

Betablockerare är en typ av läkemedel som ofta används för att lindra besvär som hjärtklappning och skakningar. Vid övergående inflammation i sköldkörteln (tyreoidit) är detta ofta den enda behandling man behöver, eftersom hormonproduktionen med tiden normaliseras. Behandlingen pågår så länge som krävs för att lindra symtomen.

Radioaktiv behandling

Radiojodbehandling går ut på att tillföra radioaktivt jod  till kroppen. Eftersom allt jod  samlas i sköldkörteln leder det till att sköldkörteln förstörs, utan att andra vävnader i kroppen skadas. Det är en säker och bra behandling.

Radioaktiv behandling är effektivt vid Graves sjukdom och giftig knölstruma. I Sverige ges radioaktivt jod  till vuxna, särskilt över 30 år och ofta som förstahandsbehandling.

Full effekt fås inom 6–12 veckor. De allra flesta får normal ämnesomsättning efter 8 veckor med 1 dos, medan övriga kommer att behöva en eller flera extradoser. Hos patienter med giftig knölstruma minskar en sådan behandling storleken på struman med knappt hälften. Behandlingen leder med tiden ofta till bestående hypotyreos, vilket behandlas med tablett tyroxin dagligen under resten av livet.

Kirurgi

Kirurgisk borttagning av sköldkörteln (tyreoidektomi) är också en möjlighet. Under ingreppet tas det mesta av körteln bort. Kirurgi är framför allt aktuellt om det finns knölar i körteln eller om man har en struma som pressar mot andra delar av halsen. Kirurgi erbjuds också patienter som är allergiska mot tyreostatika och som inte vill ha radiojodbehandling.

De flesta får bestående hypotyreos, låg sköldkörtelfunktion, efter kirurgisk borttagning av sköldkörteln, vilket behandlas med tablett tyroxin dagligen under resten av livet.

Prognos

Hur tillståndet förlöper varierar mycket från person till person. Vissa blir bra av sig själva, men sjukdomen fortsätter att utvecklas hos de flesta. 

Ögonbesvär kan förekomma och i sällsynta fall, om behandling inte ges, utvecklas utstående ögon vid Graves sjukdom.

Om tillståndet inte behandlas kan det orsaka eller förvärra tillstånd som förmaksflimmer, angina pectoris, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och osteoporos (benskörhet).

Tyreotoxisk kris är en sällsynt, men allvarlig komplikation som beror på att en stor mängd sköldkörtelhormon frigörs. Det ger snabbt symtom på hypertyreos och allvarliga hjärtrytmrubbningar. Tyreotoxisk kris förekommer dock inte bland personer som fått behandling för hypertyreos.

Patientorganisation

Vill du veta mer?