Gå direkt till huvudinnehållet

Hyperaldosteronism

Aldosteron är ett ämne i kroppen som styr blodtrycket och halten av mineralämnet kalium i blodet. Aldosteron produceras i binjurarna. För höga nivåer av aldosteron kan leda till högt blodtryck och låga kaliumnivåer i blodet.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om hyperaldosteronism

  • Hyperaldosteronism, eller aldosteronism, innebär ett tillstånd där kroppen producerar för mycket av hormonet aldosteron.
  • Tillståndet ger ofta inga symtom alls. På sikt finns dock en högre risk för hjärt-kärlsjukdomar. 
  • Aldosteron produceras i binjurarna. Orsakerna till sjukdomen kan ligga i binjurarna eller utanför binjurarna. 
  • Diagnosen ställs med hjälp av blodprover och ibland bilddiagnostik såsom röntgenundersökningar.
  • Tillståndet behandlas med kirurgi och/eller läkemedel. 
  • Prognosen efter genomförd behandling är god. 

Vad är hyperaldosteronism?

Hyperaldosteronism, eller aldosteronism, innebär ett tillstånd där kroppen producerar för mycket aldosteron. Aldosteron är ett hormon som produceras i binjurarna. Dess viktigaste funktion är att reglera salt- och vätskebalansen i kroppen. Aldosteron påverkar njurarnas utsöndring av natrium och kalium, och det är främst mineralämnet kalium som påverkas av förändrad aldosteronproduktion. Det kan också påverka blodtrycket och aldosteron är således ett viktigt hormon i kroppens blodtrycksreglering. Om det produceras för mycket aldosteron kan ett förhöjt blodtryck uppstå och ibland även ett lågt kaliumvärde i blodet. Tillståndet kan på sikt leda till ökad risk för sjukdomar i hjärta och kärl.

Hyperaldosteronism är en ganska vanlig orsak till högt blodtryck. Studier har hittat att cirka fem procent av alla med högt blodtryck kan ha hyperaldosteronism.

Symtom

Tillståndet ger ofta inga symtom alls, eftersom högt blodtryck sällan ger några symtom. Om kaliumvärdet i blodet blir får lågt kan symtom i form av trötthet och muskelsvaghet uppstå. 

Orsak

Man talar om primär hyperaldosteronism och sekundär hyperaldosteronism:

  • Vid primär hyperaldosteronism finns felet i binjurarna. Vanliga orsaker är en överväxt av celler som producerar aldosteron eller en hormonproducerande tumör i binjurarna (Conns syndrom). Cancer är ovanligt, liksom ärftliga orsaker. Primär hyperaldosteronism är den dominerande orsaken till hyperaldosteronism.
  • Sekundär hyperaldosteronism betyder att orsaken till överproduktionen inte finns i binjurarna utan beror på något annat fel i kroppen. Exempel på det kan vara leversvikt, nedsatt njurfunktion, hjärtsvikt eller ett resultat av diuretikabehandling (vätskedrivande läkemedel).

Diagnos

Diagnosen ska övervägas hos personer med ökad risk för tillståndet. Exempel är ett mycket högt blodtryck (över 150 mmHg som övre värde), ett högt blodtryck som inte sjunker som det ska, högt blodtryck tillsammans med låga kaliumnivåer i blodet eller ärftlighet för tillståndet. 

Med ett screeningtest mäts koncentrationen av aldosteron och även hormonet renin i blodet. Om resultatet är sådant att man kan misstänka en för hög aldosteronproduktion skickas en remiss till en specialist i hormonsjukdomar. 

Specialisten utför ytterligare undersökningar, både i form av nya blodprover och eventuell bilddiagnostik (datortomografi, magnetkamera).

Behandling av hyperaldesteronism

Behandlingen varierar beroende på orsaken. Syftet är främst att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar senare i livet. Vid den primära formen kan det bli aktuellt med kirurgi och/eller läkemedel. Läkemedel kan motverka effekterna av den höga koncentrationen av aldesteron och minska blodtrycket. 

Sekundär hyperaldosteronism behandlas genom att behandla det bakomliggande tillståndet, såsom hjärtsvikt eller behandling med vätskedrivande läkemedel. 

Prognos

Prognosen är god och hos merparten minskar blodtrycket. Man har också sett att behandling leder till lägre risk för hjärt-kärlsjukdom. 

Vill du veta mer?