Gå direkt till huvudinnehållet

Förstoppning vid cancer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Staffan Lundström, med dr och överläkare, Palliativt Centrum, Stockholms Sjukhem
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL