Gå direkt till huvudinnehållet

Förstoppning vid cancer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Nationellt vårdprogram palliativ vård, RCC, hämtad 2019-12-10 www.cancercentrum.se  
  2. Candy B, Jones L, Larkin PJ, Vickerstaff V, Tookman A, Stone P. Laxatives for the management of constipation in people receiving palliative care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD003448. DOI: 10.1002/14651858.CD003448.pub4. www.cochranelibrary.com  
  3. Opioidreceptorantagonister vid opioidinducerad förstoppning (OIBD). Janusinfo. Region Stockholm (hämtad 2022-04-27) janusinfo.se  
  4. Rao VL, Micic D, Davis AM. Medical Management of Opioid-Induced Constipation. JAMA 2019; epub: 15852. pmid:31682706 PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Staffan Lundström, med dr och överläkare, Palliativt Centrum, Stockholms Sjukhem
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL