Gå direkt till huvudinnehållet

Urinblåsecancer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancer som utgår från urinblåsan. Rökning och andra specifika carcinogena faktorer predisponerar, genetiska förhållanden kan också ha betydelse.
Förekomst:
Incidensen är cirka 3 200 fall årligen i Sverige.
Symtom:
Få eller inga symtom tidigt i förloppet. Sjukdomen uppdagas oftast vid påvisning av mikro- eller makroskopisk hematuri. Vissa utvecklar symtom först när metastaser föreligger.
Kliniska fynd:
Som regel inga fynd vid klinisk undersökning. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) .
Diagnostik:
Blod i urinen. Blodprover för njur- och leverfunktion kan vara positiva vid metastaser. Den primära utredningen bör inledas med DT-urografi följt av cystoskopi.
Behandling:
Transuretral resektion (TURB), intravesikal installationsbehandling, cystektomi, strålbehandling, cytostatika eller kombinationer av dessa.
 1. Lenis AT, Lec PM, Chamie K, Mshs MD. Bladder Cancer: A Review. JAMA. 2020 Nov 17;324(19):1980-1991. PMID: 33201207.
 2. Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. Nationellt vårdprogram Regionala cancercentrum i samverkan (hämtad 2021-12-27) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 3. Urinblåse- och urinvägscancer. Årsrapport nationellt kvalitetsregister 2017. www.cancercentrum.se  
 4. Ferrucci LM, Sinha R, Ward MH, et al. Meat and components of meat and the risk of bladder cancer in the NIH-AARP Diet and Health Study. Cancer. 2010;116(18):4345–4353. PMID: 20681011 PubMed  
 5. Chou R, Dana T. Screening adults for bladder cancer: a review of the evidence for the U.S. preventive services task force. Ann Intern Med 2010; 153: 461-8. PMID: 20921545 PubMed  
 6. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft. 2018 www.helsedirektoratet.no  
 7. Babjuk M, Böhle A, Burger M et al. EAU Guidelines on Non-Muscle-invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder: Update 2016. Eur Urol 2017; 71: 447-61. pmid:27324428 PubMed  
 8. Schmitz-Dräger BJ, Droller M, Lokeshwar VB et al. Molecular markers for bladder cancer screening, early diagnosis, and surveillance: the WHO/ICUD consensus. Urol Int 2015; 94: 1-24. pmid:25501325 PubMed  
 9. DeGeorge KC, Holt HR, Hodges SC. Bladder Cancer: Diagnosis and Treatment. Am Fam Phys 2017; 96: 507-14. pmid:29094888 PubMed  
 10. Malmström PU, Gårdmark T, Sherif A et al. Scand J Urol. Epub 2 jul 2019. PMID: 31262208 PubMed  
 11. Alfred Witjes J, Lebret T, Compérat EM et al. Updated 2016 EAU Guidelines on Muscle-invasive and Metastatic Bladder Cancer. Eur Urol 2017; 71: 462-75. pmid:27375033 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL