Gå direkt till huvudinnehållet

Sarkom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Sarkom är en heterogen grupp tumörer av mesenkymalt ursprung som utgår från bland annat skelett, muskler, fettvävnad, bindväv, blodkärl och nervbanor.
Förekomst:
Cirka 370 personer i Sverige insjuknar årligen i skelett- och mjukdelssarkom, varav cirka 2/3 i mjukdelssarkom. Sarkom utgör cirka 10 % av maligna tumörer som drabbar barn och ungdomar.
Symtom:
Skelettsarkom – initialt symtom är ofta smärtor som inte sällan hänförs till växtvärk, seninflammation eller ett trauma. Retroperitoneala sarkom och sarkom i inre organ – diffusa och långvariga besvär med okarakteristiska symtom. Mjukdelssarkom – ofta smärtfri, växande vävnadsförändring.
Kliniska fynd:
Djup, bestående skelettsmärta och/eller ensidig svullnad eller vilovärk som kan härledas till skelettet utan annan uppenbar förklaring, samt palpabel resistens i skelettet ska föranleda misstanke om skelettsarkom och skyndsam röntgenundersökning. Välgrundad misstanke om mjukdelssarkom föreligger om resistens >5 cm i storlek och/eller lokalisering under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd muskulatur), oavsett storlek. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) .
Diagnostik:
Bilddiagnostik och vävnadshistologi (biopsi) ingår i diagnostiken.
Behandling:
Vården av sarkom är centraliserad till fem sarkomcentrum i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Den primära behandlingen är oftast kirurgi. Strålbehandling, cytostatikabehandling eller målriktad antitumoral behandling kan vara aktuellt före eller efter kirurgi.
  1. Ryan CW, Meyer J.Clinical presentation, histopathology, diagnostic evaluation, and staging of soft tissue sarcoma. UpToDate, last updated May 14, 2020. www.uptodate.com  
  2. Nationellt vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg. RCC (hämtad 2021-12-27). www.cancercentrum.se  
  3. Choi JH, Ro JY. The 2020 WHO Classification of Tumors of Bone: An Updated Review. Adv Anat Pathol. 2021 May 1;28(3):119-138. doi: 10.1097/PAP.0000000000000293. PMID: 33480599 PubMed  
  4. Nationellt vårdprogram för buksarkom Intraabdominella, retroperitoneala och gynekologiska mjukdelssarkom Nationellt vårdprogram. RCC 2020 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  5. Osteoma. Svensk MESH (hämtad 2022-04-06) mesh.kib.ki.se  
  6. Clark MA, Fisher C, Judson I, and Thomas JM. Soft-tissue sarcomas in adults. N Engl J Med 2005; 353: 701-11. PubMed  
  7. Brouns F, Stas M, De Wever I. Delay in diagnosis of soft tissue sarcomas. Eur J Surg Oncol 2003; 29: 440-5. PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL