Gå direkt till huvudinnehållet

Bröstcancer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Malign tumör i bröstvävnad.
Förekomst:
Nära 11 000 personer, varav cirka 60–70 män, insjuknar årligen i bröstcancer i Sverige. Livstidsrisken för kvinnor är cirka 10 %.
Symtom:
Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är att patienten känner en knöl i bröstet. Andra symtom är smärta i bröstet, vätska från bröstvårtan, förändringar i bröstvårta, ospecifika förändringar i bröstet, hudförändringar eller öppna sår.
Kliniska fynd:
Knöl i bröst  och/eller armhåla hos kvinnor, ändrad kontur på bröstet, nytillkommet indragen bröstvårta, rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring, blodig sekretion från enstaka mjölkgång  och ensidigt eksem på bröstvårtan. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) .
Diagnostik:
Diagnosen ställs med trippeldiagnostik: klinisk undersökning, bilddiagnostik och vävnadsprov.
Behandling:
Primärbehandling är kirurgi vid operabel tumör och eventuellt adjuvant behandling (endokrin-, cytostatika- och/eller strålbehandling) för att eliminera kvarvarande mikrometastaser. Tilläggsbehandling (endokrin-och/eller cytostatikabehandling) före kirurgi ökar i användning.
 1. Bröstcancer. Nationellt vårdprogram Regionala cancercentrum i samverkan. Hämtad 2022-06-16. cancercentrum.se  
 2. Nationellt Kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC). Hämtad 2020-03-13 www.kvalitetsregister.se  
 3. Årsrapport 2015 från Nationella Bröstcancerregistret. www.cancercentrum.se  
 4. Yager JD, Davidson NE. Estrogen carcinogenesis in breast cancer. N Engl J Med 2006; 354: 270-82. PubMed  
 5. Chen S, Parmigiani G. Meta-analysis of BRCA1 and BRCA2 penetrance. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 2007;25(11):1329-33. PMID: 17416853 PubMed  
 6. Socialstyrelsen (2014). Screeningprogram: Bröstcancer, screening med mammografi. www.socialstyrelsen.se  
 7. Pace LE, Keating NL. A systematic assessment of benefits and risks to guide breast cancer screening decisions. JAMA. 2014 Apr 2;311(13):1327-35. PMID: 24691608. PubMed  
 8. Myers ER, Moorman P, Gierisch JM et al. Benefits and Harms of Breast Cancer Screening: A Systematic Review. JAMA. 2015 Oct 20;314(15):1615-34. PubMed  
 9. U.S. Preventive Services Task Force. Screening for breast cancer: U.S. preventive sservices task force recommendation statement. Ann Intern Med 2009; 151: 716-26. PMID: 19920272. PubMed  
 10. Walter LC, Schonberg MA. Screening mammography in older women: a review. JAMA. 2014 Apr 2;311(13):1336-47. PMID: 24691609.
 11. Gøtzsche PC, Jørgensen KJ. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 4;6. PMID: 23737396. PubMed  
 12. Tabár L, Vitak B, Chen TH-H et al. Swedish two-county trial: Impact of mammographic screening on breast cancer mortality during 3 decades. Radiology 2011. PMID: 21712474. PubMed  
 13. Walker S, Hyde C, Hamilton W. Risk of breast cancer in symptomatic women in primary care: a case-control study using electronic records. Br J Gen Pract. 2014;64:e788-93. PMID: 25452544 PubMed  
 14. Bröstcancer. Primärvårdsversion av standardiserat vårdförlopp Beslutad 2015-12-2, RCC www.cancercentrum.se  
 15. EUSOMA. Quality assurance in the diagnosis of breast disease. Eur J Cancer 2001; 37: 159-72. PubMed  
 16. Segal R, Evans W, Johnson D, Smith J, et al. Structured exercise improves physical functioning in women with stages I and II breast cancer: Results of a randomized controlled trial. Journal of Clinical Oncology 2001; 19: 657-65. PubMed  
 17. Holmberg L, Anderson H. HABITS (hormonal replacement therapy after breast cancer – is it safe?), a randomized comparison: trial stopped. Lancet 2004; 363: 453–5. PMID: 14962527.
 18. Kenemans P, Bundred NJ, Foidart JM et al. Safety and efficacy of tibolone in breast-cancer patients with vasomotor symptoms: a double-blind, randomised, noninferiority trial. The lancet oncology. 2009;10(2):135-46. PMID: 19167925 PubMed  
 19. von Schoultz E, Rutqvist LE. Menopausal hormone therapy after breast cancer: the Stockholm randomized trial. Journal of the National Cancer Institute. 2005;97(7):533-5. PMID: 15812079 PubMed  
 20. Fahlen M, Fornander T, Johansson H et al. Hormone replacement therapy after breast cancer: 10 year follow up of the Stockholm randomised trial. European journal of cancer. 2013;49(1):52-9. PMID: 22892060 PubMed  
 21. Baxter N, with the Canadian task force on preventive health care. . Preventive health care, 2001 update: should women be routinely taught breast self-examination to screen for breast cancer? . CMAJ 2001; 164: 1837-46. PubMed  
 22. Turner NC, Jones AL. Management of breast cancer. Clinical Review. BMJ 2008; 337: 107-10. PubMed  
 23. Pan H, Gray R, Braybrooke J et al. 20-Year Risks of Breast-Cancer Recurrence after Stopping Endocrine Therapy at 5 Years. N Engl J Med. 2017 Nov 9;377(19):1836-1846. PMID: 29117498 PubMed  
 24. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group. Favourable and unfavourable effects on long-term survival of radiotherapy for early breast cancer: an overview of the randomised trials. Lancet 2000; 355: 1757-70. PubMed  
 25. Chan DS, Norat T. Obesity and breast cancer: not only a risk factor of the disease. Curr Treat Options Oncol. 2015;16(5):22. PubMed  
 26. Wang F, Shu X, Meszoely et al. Overall Mortality After Diagnosis of Breast Cancer in Men vs Women. JAMA Oncol 2019; 5: 1589-96. PMID: 31536134 PubMed  
 27. Rojas MP, Telaro E, Russo A, Fossati R, Confanolieri C, Liberati A. Follow-up strategies for women treated for early breast cancer (Cochrane Review). In: The Cochrane Library; Issue 4, 2000. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 28. Bröstcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp 2015, RCC www.cancercentrum.se  
 • Lars-Gunnar Arnesson, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet