Gå direkt till huvudinnehållet

Spridning av cancer till skelettet

Spridning av cancer till skelettet, skelettmetastaser, är tecken på långt gången cancersjukdom. Ofta finns svåra smärtor och ibland ses frakturer orsakat av obetydligt trauma.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om skelettmetastaser

  • En cancertumör kan efterhand sprida sig vidare, antingen genom att växa in i närliggande organ eller genom att sprida sig till mer avlägsna organ via blodet eller lymfan. En sådan spridning av cancer kallas för metastasering.
  • Fynd av skelettmetastaser visar att sjukdomen har spridit sig, och den är då i de flesta fall obotlig.
  • Symtom på skelettmetastaser är skelettsmärtor, svullnad i mjukvävnad eller frakturer orsakat av obetydligt trauma.
  • Vanlig skelettröntgen, datortomografiundersökning (skiktröntgen) och/eller scintigrafi av hela skelettet används vid diagnostisering av skelettmetastaser.
  • Överlevnaden hos patienter med skelettmetastaser varierar i de flesta fall från 6 till 48 månader.

Vad är skelettmetastaser?

Cancer beror på okontrollerad celltillväxt. Med tiden kan en cancertumör sprida sig vidare, antingen genom att växa in i närliggande organ eller genom att sprida sig till mer avlägsna organ via blodet eller lymfan. En sådan spridning av cancer kallas för metastasering. En metastas uppstår ofta långt ifrån den ursprungliga tumören.

Skelettmetastaser är en allvarlig komplikation till cancer. Fynd av skelettmetastaser visar att sjukdomen har spridit sig, och den är då i de flesta fall obotlig. De flesta skelettmetastaser hittas i platta ben som ryggraden, bäckenet, revbenen och något mer sällan i överarmsbenet eller lårbenet. Skelettmetastaser nedanför knät och armbågen är sällsynta.

Förekomst

Skelettmetastaser är det vanligaste elakartade tillståndet i skelettet och uppträder vanligtvis hos vuxna, framför allt bland äldre personer. Det är mindre sannolikt att barn får skelettmetastaser, men när det händer är metastaserna ofta utbredda i skelettet. Skelettmetastaser förekommer oftare hos män än hos kvinnor. Hos män sitter huvudtumören oftast, i fallande ordning, i prostata, lungor, urinblåsa, magsäck, tjocktarm eller ändtarm. Hos kvinnor sitter oftast de huvudtumörer som ger skelettmetastaser i bröst, lungor, livmoder, tjocktarm, magsäck, ändtarm eller urinblåsa. 

Symtom

De flesta med skelettmetastaser har en redan en känd cancersjukdom, men hos vissa upptäcks cancersjukdomen först genom skelettmetastaserna. Symtomen är ofta smärtor, svullnad i mjukvävnad eller frakturer orsakat av obetydligt trauma. Kroniska och kraftiga skelettsmärtor, ryggmärgsskador med eventuell förlamning samt benmärgssvikt är komplikationer till skelettmetastaser som drastiskt kan minska patientens livskvalitet och livslängd. Benmärgssvikt innebär minskad produktion av blodkroppar som bland annat kan leda till blodbrist och ökad infektionsbenägenhet.

Diagnos

Vid utredning av möjlig skelettmetastasering av en cancertumör är vanlig skelettröntgen ofta den första undersökningen. Om misstänkta förändringar ses på röntgen och det finns behov för ytterligare undersökningar används ofta datortomografiundersökning (skiktröntgen). I en del fall görs scintigrafi av hela skelettet för kartläggning.

Behandling

Målet med behandlingen är att förbättra livskvaliteten genom att minska smärtan, samt att upprätthålla eller förbättra funktion. Vid val av behandling tas hänsyn till patientens tillstånd så att den sjuke inte utsätts för onödiga belastningar. Smärtstillande mediciner ges vid behov. Ibland används även mediciner mot benskörhet för att få bättre kontroll över smärtan.

Prognos

Skelettmetastaser är ett tecken på långt framskriden cancer. Prognosen beror på grundsjukdomen, var skelettmetastasen sitter, antal skelettmetastaser och spridning till annan vävnad, samt hur patienten svarat på behandling. Överlevnaden hos patienter med skelettmetastaser varierar i de flesta fall från 6 till 48 månader. Sämst prognos har spridning från lungcancer, medan prognosen är bättre för cancersjukdomar som myelom, lymfom, njurcancer och bröstcancer.

Vill du veta mer?