Gå direkt till huvudinnehållet

Bröstcancer, några faktauppgifter

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Fyra av fem som drabbas är äldre än 50 år.

Faktagranskad av: Magnus Bäcklund, överläkare inom onkologi, Drottningmottagningen, Stockholm

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Cancersjukdom innebär att alla celler växer okontrollerat och snabbt. Kroppen kan inte stoppa tillväxten. Cancerceller som dyker upp i bröstvävnad kommer nästan alltid från själva bröstet. Spridning från andra organ till bröstvävnaden förekommer men är mycket sällsynt.

Förekomst

Bröstcancer är först och främst ett tillstånd som drabbar kvinnor, men även män drabbas i sällsynta fall. Varje år får knappt 11 000 svenska kvinnor diagnosen. Nästan 1 av 10 kvinnor kommer att drabbas av bröstcancer och det är ett tillstånd som har blivit vanligare de senaste tjugo åren. Fyra av fem som drabbas är äldre än 50 år. Arv spelar en roll för risken att utveckla bröstcancer och därför är risken för kvinnor med nära släktingar som har utvecklat bröstcancer också större.

Lyckligtvis är chansen för att sjukdomen behandlas på ett framgångsrikt sätt god, men eftersom tillståndet är så vanligt är det ändå många som dör av sjukdomen. Bröstcancer konkurrerar med lungcancer om att vara den vanligaste cancerdödsorsaken bland kvinnor. Fyra av fem är fortsatt i livet fem år efter diagnosen, men totalt sett kommer en av tre att dö som en följd av sjukdomen. Det innebär att i Sverige dör omkring 1 500 kvinnor av bröstcancer årligen. Sjukdomen har en tendens att vara mer aggressiv när den dyker upp hos yngre kvinnor och tyvärr är spridd bröstcancer den vanligaste dödsorsaken bland svenska kvinnor yngre än 65 år.

Var i bröstet uppstår cancersjukdomen?

Brösten består av fettvävnad, körtelvävnad och bindvävnad. Mjölkkörtlarna i brösten har förgreningar som leder ut i bröstet (mjölkgångarna) och slutar i bröstvårtan. I mjölkgångarna finns upphovet till cirka 70–80 % av bröstcancerfallen, medan 10–20 % av cancerfallen uppstår i mjölkkörtlarna. 

Stadieindelning av cancersjukdom

Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Cancersjukdom delas in i olika stadier. Vid stadium 1 finns det endast lokala och avgränsade förändringar, medan det vid stadium 4 föreligger långt gången cancersjukdom med spridning till andra organ (så kallade fjärrmetastaser). Fjärrspridning från bröstcancer sker främst till lungor och skelett, mer sällan till lever och hjärna. Om cancern har spridit sig till andra organ finns det ändå hjälp att få. 

Det vanligaste formen av spridning är att cancern bara har spridit sig till närliggande lymfkörtlar, oftast i armhålan. Den typen av spridning är betydligt mer behandlingsbar än fjärrmetastaser.

 

Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Vill du veta mer?