Gå direkt till huvudinnehållet

Sexuella övergrepp mot barn

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Senast reviderad av:  • Carl Göran Svedin, professor och överläkare, Barnpsykiatriska kliniken, Linköping

Tidigare sakkunniga

  • Grete Dyb, barnpsykiater, forskare, Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress, Oslo