Gå direkt till huvudinnehållet

Tvångssyndrom hos barn och unga

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tvångssyndrom kännetecknas av upprepade eller ihållande tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Symtomen orsakar betydande obehag, är tidskrävande eller stör dagliga rutiner eller sociala aktiviteter.
Förekomst:
Livstidsprevalensen är vara cirka 2 % och punktprevalensen i åldern 5–15 år verkar vara omkring vara 0,25 %.
Symtom:
Upprepade obehagliga tankar, känslor, idéer eller förnimmelser som kan handla om rädsla för smitta, sjukdom och våld. Tvångshandlingar – som att tvätta sig (tvättvång), kontrollera dörrar, lås eller spisplattor (kontrolltvång), eller göra saker på ett särskilt sätt (ritualer), även mentala ritualer som exempelvis räkneritualer – görs för att neutralisera tvångstankarna. Vanligt med samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd, exempelvis depression.
Kliniska fynd:
Eventuellt handeksem, eventuellt depressiva tecken.
Diagnostik:
Diagnosen ställs utifrån anamnes. Viktigt att bedöma annan psykiatrisk samsjuklighet. Symtomskattning med Children's Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (CY-BOCS) .
Behandling:
KBT med exponering och responsprevention där patienten får utsätta sig för tvångstanken, men utan att utföra den neutraliserande tvångshandlingen. I vissa fall behövs läkemedel och då rekommenderas i första hand SSRI.
 1. Fenske JN, Petersen K. Obsessive-compulsive disorder: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2015 Nov 15;92(10):896-903. PubMed  
 2. Ruscio AM, Stein DJ, Chiu WT, Kessler RC. The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Mol Psychiatry. 2010 Jan;15(1):53-63. Epub 2008 Aug 26. PMID: 18725912. PubMed  
 3. Wittchen HU, Jacobi F. Size and burden of mental disorder in Europe: a critical review and appraisal of 27 studies. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15: 357-76. PubMed  
 4. Heyman I, Fombonne E, Simmons H, Ford T, Meltzer H, Goodman R. Prevalence of obsessive-compulsive disorder in the British nationwide survey of child mental health. Br J Psychiatry 2001; 179: 324-9. pmid: 12745330 PubMed  
 5. Pauls DL, Abramovitch A, Rauch SL, Geller DA. Obsessive-compulsive disorder: an integrative genetic and neurobiological perspective. Nat Rev Neurosci. 2014 Jun;15(6):410-24. doi: 10.1038/nrn3746. PMID: 24840803 PubMed  
 6. Chacon P, Bernardes E, Faggian L, Batistuzzo M, Moriyama T, Miguel EC, Polanczyk GV. Obsessive-compulsive symptoms in children with first degree relatives diagnosed with obsessive-compulsive disorder. Braz J Psychiatry. 2018 Oct-Dec;40(4):388-393. doi: 10.1590/1516-4446-2017-2321. Epub 2018 Jun 11. PMID: 29898190 PubMed  
 7. Brock H, Hany M. Obsessive-Compulsive Disorder. 2021 Jun 7. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 31985955 PubMed  
 8. Goodman WK, Storch EA, Sheth SA. Harmonizing the Neurobiology and Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder. Am J Psychiatry. 2021 Jan 1;178(1):17-29. doi: 10.1176/appi.ajp.2020.20111601. PMID: 33384007 PubMed  
 9. Läkemedel vid depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlings­rekommendation. Läkemedelsverket 2016. www.lakemedelsverket.se  
 10. Mathews C A, Grados M A. Familiality of Tourette syndrome, obsessive-compulsive disorder, and attention-deficit/hyperactivity disorder: heritability analysis in a large sib-pair sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011;50(1):46-54 PubMed  
 11. Veale D, Roberts A. Obsessive-compulsive disorder. BMJ. 2014 Apr 7;348:g2183. doi: 10.1136/bmj.g2183. PMID: 24709802 PubMed  
 12. Watson, H.J. and C.S. Rees, Meta-analysis of randomized, controlled treatment trials for pediatric obsessive-compulsive disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2008. 49(5): p. 489-498. PMID: 18400058 PubMed  
 13. Leonard, H.L., et al., Childhood rituals: normal development or obsessive-compulsive symptoms? J Am Acad Child Adolesc.Psychiatry, 1990. 29(1): p. 17-23.
 14. Rettew, D.C., et al., Obsessions and compulsions across time in 79 children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1992. 31(6): p. 1050-1056.
 15. Serlachius, E., et al., Ångeststörningar hos barn och ungdomar – hjälp finns att få. Läkartidningen, 2012. lakartidningen.se  
 16. Turner, C.M., Cognitive-behavioural theory and therapy for obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: current status and future directions. Clin Psychol.Rev., 2006. 26(7): p. 912-938. PMID: 16624461 PubMed  
 17. Bridge, J.A., et al., Clinical response and risk for reported suicidal ideation and suicide attempts in pediatric antidepressant treatment: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of American Medical Association, 2007. 297(15): p. 1683-1696. PMID: 17440145 PubMed  
 18. Thomsen PH. Risperidone augmentation in the treatment of severe adolescent OCD in SSRI-refractory cases: a case-series. Ann Clin Psychiatry. 2004 Oct-Dec;16(4):201-7. doi: 10.1080/10401230490522016. PMID: 15702568. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
 19. Sömnstörningar hos barn – kunskapsdokument. Läkemedelsverket (2015). www.lakemedelsverket.se  
 20. Stewart SE, Geller DA, Jenike M, Pauls D, Shaw D, Mullin B, Faraone SV. Long-term outcome of pediatric obsessive-compulsive disorder: a meta-analysis and qualitative review of the literature. Acta Psychiatr Scand. 2004 Jul;110(1):4-13. doi: 10.1111/j.1600-0447.2004.00302.x. PMID: 15180774 PubMed  
 21. Micali N, Heyman I, Perez M, Hilton K, Nakatani E, Turner C, Mataix-Cols D. Long-term outcomes of obsessive-compulsive disorder: follow-up of 142 children and adolescents. Br J Psychiatry. 2010 Aug;197(2):128-34. doi: 10.1192/bjp.bp.109.075317. PMID: 20679265 PubMed  
 22. Per Thomsen H. Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. A 6-22-year follow-up study. Clinical descriptions of the course and continuity of obsessive-compulsive symptomatology. Eur Child Adolesc Psychiatry. 1994 Apr;3(2):82-96. doi: 10.1007/BF01977670. PMID: 29871466 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet