Gå direkt till huvudinnehållet

Självmord, självmordsförsök och självskada bland barn och unga

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Självmord är ett aktivt, medvetet agerande som leder till döden. Självmordsförsök är att tillfoga sig själv skador i avsikt att dö. Självskada är självförvållad smärta/skada utan avsikt att dö.
Förekomst:
I åldersgruppen 15–24 år begår 10–15/100 000 självmord årligen i Sverige.
Symtom:
Tankar, planer eller aktiva försök att begå självmord. Självskada kan vara att skära, rispa, bita, bränna eller slå sig själv.
Diagnostik:
Sök tidig identifiering genom en aktiv och bekräftande attityd. Kartlägg risken för självmord och självskadebeteende med precisa frågor.
Behandling:
Copingstrategier – hjälpa barnet/ungdomen att utstå känslomässig smärta, involvera nätverk, behandla eventuell underliggande psykisk sjukdom, minska belastning med aktiv problemlösning, förändra/minska triggers för självmordsbeteende. Förbered en säkerhetsplan och säkerställ uppföljning.
 1. Självmord i Sverige. NASP, Karolinska Institutet (hämtad 2022-06-01) ki.se  
 2. Nationella riktlinjer vid behandling av suicidala ungdomar och deras familjer. NASP och SFBUP 2001. www.sfbup.se  
 3. Saunders KE, Smith KA. Interventions to prevent self-harm: what does the evidence say?. Evid Based Ment Health 2016; 19: 69-72. pmid:27436413 PubMed  
 4. Fitzgerald C, Dalsgaard S, Nordentoft M, Erlangsen A. Suicidal behaviour among persons with attention-deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry 2019; epub: 7:1-6. pmid:31172893 PubMed  
 5. Ystgaard M, Reinholdt NP, Husby J, Mehlum L. Deliberate self harm in adolescents. Tidsskr Nor Laegeforen 2003; 123:2241-2245 Tidsskrift for Den norske legeforening  
 6. Helsedirektoratet. Selvskading og selvmord - veiledende materiell for kommunene om forebygging. Nasjonale faglige råd. Publisert 2017. Siden besøkt 10.05.19 www.helsedirektoratet.no  
 7. Mehlum L, Holseth K. Selvskading – hva gjør vi?. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 759-62. pmid:19373304 PubMed  
 8. Grøholt B, Sund AM. Suicid og suicidal atferd. Veileder i barnepsykiatri. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 2016. legeforeningen.no  
 9. Hawton K, Witt KG, Taylor Salisbury TL, et al. Interventions for self-harm in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(12):CD012013. Published 2015 Dec 21. doi:10.1002/14651858.CD012013. PMID: 26688129 PubMed  
 10. Bahji A, Pierce M, Wong J et al. Comparative Efficacy and Acceptability of Psychotherapies for Self-harm and Suicidal Behavior Among Children and Adolescents: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2021 Apr 1;4(4):e216614. PMID: 33861328 PubMed  
 11. Lilley R, Owens D, Horrocks J et al. Hospital care and repetition following self-harm: Multicentre comparison of self-poisoning and self-injury. Br J Psychiatry 2008; 192: 440-5. pmid:18515895 PubMed  
 12. Jokinen J, Talbäck M, Feychting M et al. Life expectancy after the first suicide attempt. Acta Psychiatr Scand. 2018 Apr;137(4):287-295. PMID: 29238963 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Marthe Stornes, psykologspesialist BUP seksjon Lian, St Olavs hospital