Gå direkt till huvudinnehållet

Självmord och självmordsförsök bland barn och unga

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Senast reviderad av:  • Anna Lundh, med dr och överläkare, BUP, Stockholm

Tidigare sakkunniga

  • Marit S. Indredavik, specialist i barnpsykiatri, överläkare, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St.Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Helse Midt-Norge