Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), barn

Basfakta

Definition

  • Försenad eller långvarig reaktion på en påfrestande händelse eller livssituation av ovanligt hotande eller katastrofal art, som troligen skulle ha framkallat starkt obehag hos de flesta.1-3
  • Symtomen kan indelas i tre grupper:
    • Den traumatiska händelsen återupplevs kontinuerligt
    • Konstant undvikande av intryck som associeras med traumat
    • Bestående symtom på förhöjd aktivering (överspändhet)
  • Hos barn är det vanligt med upprepade lekar där temat eller aspekter av händelsen kommer till uttryck, allmänna mardrömmar och psykosomatiska symtom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.