Gå direkt till huvudinnehållet

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), barn

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Försenad eller långvarig reaktion på en påfrestande händelse eller livssituation av mycket hotande eller katastrofal art, som troligen skulle ha framkallat starkt obehag hos de flesta.
Förekomst:
Exponering för traumatiska händelser varierar mellan olika länder och populationer och därmed varierar också förekomsten av PTSD.
Symtom:
Kan vara psykosomatiska reaktioner, trötthet, irritabilitet, låg frustrationströskel, aggressivitet, hyperaktivitet och/eller sömnsvårigheter.
Kliniska fynd:
Utöver symtom ses inga särskilda kliniska fynd.
Diagnostik:
Diagnosen ställs utifrån anamnes från barnet och eventuellt föräldrarna med kartläggning av PTSD-symtom.
Behandling:
Traumafokuserad KBT.
 1. Cohen JA. Summary of the Practice Parameters for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Posttraumatic Stress Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998; 37(9): 997-1001 PubMed  
 2. Pfefferbaum,B. Posttraumatic Stress Disorder in Children: A Review of the Past 10 Years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36 (11):1503-1511. PMID: 9394934 PubMed  
 3. Yule,W. Posttraumatic Stress Disorder. Rutter M, Taylor E, Hersov, L editor. Child and Adolescent Psychiatry Modern Approaches. Third edition. London: Blackwell Sciences,1994: 392-406
 4. Herringa RJ. Trauma, PTSD, and the Developing Brain. Curr Psychiatry Rep. 2017;19(10):69. Published 2017 Aug 19. PMID: 28823091 PubMed  
 5. Kilpatrick DG, Ruggiero KJ, Acierno R, et al. Violence and risk of PTSD, major depression, substance abuse/dependence, and comorbidity: results from the National Survey of Adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2003; 71: 692-700. PMID: 12924674 PubMed  
 6. Dube SR, Felitti VJ, Dong M, Giles WH, Anda RF. The impact of adverse childhood experiences in health problems: evidence from four bith cohorts dating back to 1900. Preventive Medicine, 2003; 37: 268-277. PMID: 12914833 PubMed  
 7. McLaughlin K., Brent D., Hermann R. Posttraumatic stress disorder in children: Epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, assessment and diagnosis. Last updated Aug 11, 2016. www.uptodate.com  
 8. McLaughlin KA, Koenen KC, Hill ED et al. Trauma exposure and posttraumatic stress disorder in a national sample of adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013; 52: 815-30. pmid:23880492 PubMed  
 9. WHO: ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6B40 Post traumatic stress disorder. Hämtad 2020-02-06 icd.who.int  
 10. Riktlinje Trauma och stressrelaterade syndrom. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP). 2019 www.sfbup.se  
 11. WHO: ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6B41 Complex post traumatic stress disorder. Hämtad 2020-02-06 icd.who.int  
 12. Saigh PA, Yasik AE, Oberfield RA, et al. An analyses of the internalizing and externalizing behaviors of traumatized urban youth with an without PTSD. Journal of Abnormal Psychology, 2002; 111: 462-470. PMID: 12150422 PubMed  
 13. Fakta om PTSD. SBU. Hämtad 2020-05-13 www.sbu.se  
 14. Psykologiska och psykosociala insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga SBU 2019. www.sbu.se  
 15. Warner CH, Warner CM, Appenzeller GN, Hoge CW. Identifying and managing posttraumatic stress disorder published correction appears in Am Fam Physician. 2014 Mar 15;89(6):424 published correction appears in Am Fam Physician. 2015 Jul 1;92(1):8A-10. Dosage error in article text. Am Fam Physician. 2013;88(12):827–834. PMID: 24364547 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Carl Göran Svedin, professor och överläkare, Barnpsykiatriska kliniken, Linköping
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim