Gå direkt till huvudinnehållet

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), barn

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Försenad eller långvarig reaktion på en påfrestande händelse eller livssituation av mycket hotande eller katastrofal art, som troligen skulle ha framkallat starkt obehag hos de flesta.
Förekomst:
Exponering för traumatiska händelser varierar mellan olika länder och populationer och därmed varierar också förekomsten av PTSD.
Symtom:
Kan vara psykosomatiska reaktioner, trötthet, irritabilitet, låg frustrationströskel, aggressivitet, hyperaktivitet och/eller sömnsvårigheter.
Kliniska fynd:
Utöver symtom ses inga särskilda kliniska fynd.
Diagnostik:
Diagnosen ställs utifrån anamnes från barnet och eventuellt föräldrarna med kartläggning av PTSD-symtom.
Behandling:
Traumafokuserad KBT.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Carl Göran Svedin, professor och överläkare, Barnpsykiatriska kliniken, Linköping
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim