Gå direkt till huvudinnehållet

Depression hos barn och unga

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Depression hos barn och unga.
Förekomst:
14–25 % av alla ungdomar upplever minst en episod med depression.
Symtom:
Sänkt stämningsläge, nedsatt förmåga till lust och glädje, förändrad självkänsla, och aktivitetsnivå, ofta associerade med somatiska symtom.
Kliniska fynd:
Nedstämdhet, passivitet eller irritabilitet, negativa tankar om sig själv samt dödstankar.
Diagnostik:
Diagnostiken vilar helt på en klinisk bedömning. Avgränsat insjuknande eller försämring där kärnsymtomen med irritation, nedstämdhet eller glädjelöshet framträder tydligt. Upprepade episoder och stöd av ärftlighet stöder diagnosen. Självskattningsformulär kan användas för att värdera förloppet men inte för diagnostik.
Behandling:
Multimodal och individuellt anpassad behandling. Huvudsaklig behandling är psykoterapi, eventuellt med antidepressivt läkemedel (fluoxetin). Det är lämpligt att först starta med psykopedagogiskt stöd i samråd med ungdom och föräldrar med syfte att återta rutiner med mat, sömn och vardag, anpassa skolgången så att den stöder men inte belastar med krav, minska konfliktnivån och successivt öka på med aktiviteter. 
 1. Ryan ND. Treatment of depression in children and adolescents. Lancet 2005; 366: 933-40. PubMed  
 2. Costello EJ, Mustillo S, Erkanli A, Keeler G and Angold A. Prevalence and development of psychiatric disorders in childhood and adolescence. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: 837-44. PubMed  
 3. Sørensen MJ, Thomsen PH. Depression hos børn og unge. Ugeskr Læger 2006; 168: 679-82. PubMed  
 4. Angold A, Costello EJ, Erkanli A and Worthman CM. Pubertal changes in hormone levels and depression in girls. Psychol Med 1999; 29: 1043-53. PubMed  
 5. Leaf PJ, Alegria M, Cohen P, et al. Mental helath sefvice use in the community and schools: results from the four-community MECA study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996; 35: 889-97. PubMed  
 6. Lewinsohn PM, Rohde P and Seeley JR. Major depressive disorder in older adolescents: prevalence, risk factors, and clinical implications. Clin Psychol Rev 1998; 18: 765-94. PubMed  
 7. Mojtabai R, Olfson M, Han B. National Trends in the Prevalence and Treatment of Depression in Adolescents and Young Adults. Pediatrics. 2016 Dec;138(6). PMID: 27940701 PubMed  
 8. Socialstyrelsen. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – Till och med 2016. Artikelnummer: 2017-12-29. 2017. www.socialstyrelsen.se  
 9. Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S et al. Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Results from the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry. 1994 Jan;51(1):8-19. PMID: 8279933 PubMed  
 10. Perlis RH, Delbello MP, Miyahara S, et al. Revisiting depressive-prone bipolar disorder: polarity of initial mood episode and disease course among bipolar I systematic treatment enhancement program for bipolar disorder participants.Biol Psychiatry. 2005 Oct 1;58(7):549-53. PMID: 16197928 PubMed  
 11. Rice F, Harold G and Thapar A. The genetic aetiology of childhood depression: a review. J Child Psychol Psychiatry 2002; 43: 65-79. PubMed  
 12. Rice F, Harold GT and Thapar A. Negative life events as an account of age-related differences in the genetic aetiology of depression in childhood and adolescence. J Child Psychol Psychiatry 2003; 44: 977-87. PubMed  
 13. Kendler KS, Prescott CA. A population-based twin study of lifetime major depression in men and women. Arch Gen Psychiatry. 1999 Jan;56(1):39-44. PMID: 9892254 PubMed  
 14. Kieseppä T, Partonen T, Haukka J et al. High concordance of bipolar I disorder in a nationwide sample of twins. J.Am J Psychiatry. 2004 Oct;161(10):1814-21. PMID: 15465978 PubMed  
 15. Klein DN, Lewinsohn PM, Seeley JR and Rohde P. A family study of major depressive disorder in a community sample of adolescents. Arch Gen Psychiatry 2001; 58: 13-20. PubMed  
 16. Lin LY, Sidani JE, Shensa A, et al. Association between social media use and depression among U.S. young adults. Depress Anxiety 2016; 33: 323-31. PMID: 26783723. PubMed  
 17. Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Läkemedelsverket (2016).
 18. Zucker N, Copeland W, Franz L, et al. Psychological and Psychosocial Impairment in Preschoolers With Selective Eating. Pediatrics 2015. doi:10.1542/peds.2014-2386 DOI  
 19. Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. SBU-rapport (2012). www.sbu.se  
 20. Instrument för bedömning av suicidrisk. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7. www.sbu.se  
 21. Hopkins K, Crosland P, Elliott N, et al. Diagnosis and management of depression in children and young people: summary of updated NICE guidance. BMJ 2015. doi:10.1136/bmj.h824 DOI  
 22. Cheung AH, Emslie GJ, Mayes TL. The use of antidepressants to treat depression in children and adolescents. CMAJ 2006; 174: 193-200. Canadian Medical Association Journal  
 23. Hammad TA, Laughren T, Racoosin J. Suicidality in pediatric patients treated with antidepressant drugs. Arch Gen Psychiatry 2006; 63: 332-39. PubMed  
 24. Sharma T, Guski LS, Freund N, et al. Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. BMJ. 2016 Jan 27;352:i65. doi: 10.1136/bmj.i65. DOI  
 25. Cipriani A, Zhou X, Del Giovane C et al.. Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. Lancet 2016; 388: 881-90. pmid:27289172 PubMed  
 26. Bridge JA, Et al. Clinical response and risk for reported suicidal ideation and suicide attempts in pediatric antidepressant treatment: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA (2007): www.ncbi.nlm.nih.gov  
 27. Cox GR, Callahan P, Churchill R, et al. Psychological therapies versus antidepressant medication, alone and in combination for depression in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 30;11:CD008324. doi: 10.1002/14651858.CD008324.pub3. DOI  
 28. Riktlinje Depression. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri. 2014. www.sfbup.se  
 29. Carter T, Morres ID, Meade O, Callaghan P. The Effect of Exercise on Depressive Symptoms in Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2016 Jul;55(7):580-90. PMID: 27343885 PubMed  
 30. Radovic S, Gordon MS, Melvin GA. Should we recommend exercise to adolescents with depressive symptoms? A meta-analysis. J Paediatr Child Health. 2017 Mar;53(3):214-220. PMID: 28070942 PubMed  
 31. Tsapakis EM, Soldani F, Tondo L, Baldessarini RJ. Efficacy of antidepressants in juvenile depression: meta-analysis. Br J Psychiatry 2008; 193: 10-7. British Journal of Psychiatry  
 32. Hetrick S, Merry S, McKenzie J, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for depressive disorders in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008; 3: CD004851. Cochrane (DOI)  
 33. Atkinson SD, Prakash A, Zhang Q, et al. A double-blind efficacy and safety study of duloxetine flexible dosing in children and adolescents with major depressive disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2014 May;24(4):180-9. PMID: 24813026 PubMed  
 34. Emslie GJ, Prakash A, Zhang Q et al. A double-blind efficacy and safety study of duloxetine fixed doses in children and adolescents with major depressive disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2014 May;24(4):170-9. PMID: 24815533 PubMed  
 35. DelBello MP, Hochadel TJ, Portland KB, et al. A double-blind, placebo-controlled study of selegiline transdermal system in depressed adolescents. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2014 Aug;24(6):311-7. PMID: 24955812 PubMed  
 36. Emslie GJ, Heiligenstein JH, Wagner KD et al. Fluoxetine for acute treatment of depression in children and adolescents: a placebo-controlled, randomized clinical trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002; 41: 1205-15. PubMed  
 37. Whittington CJ, Kendall T, Fonagy P, Cottrell D, Cotgrove A, Boddington E. Selective serotonin reuptake inhibitors in childhood depression: systematic review of published versus unpublished data. Lancet 2004, 363: 1341-5.
 38. Locher C, Koechlin H, Zion SR et al. Efficacy and Safety of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors, and Placebo for Common Psychiatric Disorders Among Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2017 Oct 1;74(10):1011-1020. PMID: 28854296. PubMed  
 39. Reefhuis J, Devine O, Friedman JM, et al.. National Birth Defects Prevention Study. Specific SSRIs and birth defects: Bayesian analysis to interpret new data in the context of previous reports.. BMJ 2015; 351: h3190. pmid:26156519 PubMed  
 40. Hazell P, Mirzaie M. Tricyclic drugs for depression in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 18; 18;6. PMID: 23780719. PubMed  
 41. March J, Silva S, Petrycki S, et al. Fluoxetine, cognitive-behavioral therapy, and their combination for adolescents with depression: Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS) randomized controlled trial. JAMA 2004; 292: 807-20. Journal of the American Medical Association  
 42. Goodyer I, Dubicka B, Wilkinson P, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and routine specialist care with and without cognitive behaviour therapy in adolescents with major depression: randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 142. British Medical Journal  
 43. Sund AM, Larsson B, Wichstrøm L. Depressive symptoms among young Norwegian adolescents as measured by the Mood and Feelings Questionnaire. J European Child Adolesc Psychiatry 2001; 10: 222-9. PubMed  
 44. Maneeton N, Maneeton B, Intaprasert S, Woottiluk P. A systematic review of randomized controlled trials of bupropion versus methylphenidate in the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014;10:1439-49. PMID: 25120365 PubMed  
 45. Jafarinia M, Mohammadi MR, Modabbernia A, Ashrafi M, Khajavi D, Tabrizi M, et al. Bupropion versus methylphenidate in the treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder: randomized double-blind study. Hum Psychopharmacol. 2012;27(4):411-8. PMID: 22806822 PubMed  
 46. Gray KM, Carpenter MJ, Baker NL et al. Bupropion SR and contingency management for adolescent smoking cessation. J Subst Abuse Treat. 2011;40(1):77-86. PMID: 20934835 PubMed  
 47. Maneeton N, Maneeton B, Eurviriyanukul K, Srisurapanont M. Efficacy, tolerability, and acceptability of bupropion for major depressive disorder: a meta-analysis of randomized-controlled trials comparison with venlafaxine. Drug Des Devel Ther. 2013;7:1053-62. PMID: 24101861 PubMed  
 48. Nieuwstraten CE, Dolovich LR. Bupropion versus selective serotonin-reuptake inhibitors for treatment of depression. Ann Pharmacother. 2001;35(12):1608-13. PMID: 11793630 PubMed  
 49. SBU. Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt.. Stockholm: SBU, 2012. www.sbu.se  
 50. Harrington R, Whittaker J, Shoebridge P, Campbell F. Systematic review of efficacy of cognitive behaviour therapies in childhood and adolescent depressive disorder. BMJ 1998; 316: 1559-63. British Medical Journal  
 51. Lewinsohn PM and Clarke GN. Psychosocial treatments for adolescent depression. Clin Psychol Rev 1999; 19: 329-42. PubMed  
 52. Clarke G, DeBar LL, Pearson JA, et al. Cognitive Behavioral Therapy in Primary Care for Youth Declining Antidepressants: A Randomized Trial. Pediatrics. 2016. PMID: 27244782 PubMed  
 53. Thapar A, Collishaw S, Potter R, Thapar AK. Managing and preventing depression in adolescents. BMJ 2010; 340: c209. BMJ (DOI)  
 54. Mufson L, Dorta KP, Wickramaratne P, Nomura Y, Olfson M and Weissman MM. A randomized effectiveness trial of interpersonal psychotherapy for depressed adolescents. Arch Gen Psychiatry 2004; 61: 577-84. PubMed  
 55. Goodyer IM, Reynolds S, Barrett B, et al. Cognitive behavioural therapy and short-term psychoanalytical psychotherapy versus a brief psychosocial intervention in adolescents with unipolar major depressive disorder (IMPACT): a multicentre, pragmatic, observer-blind, randomised controlled superiority trial. Lancet Psychiatry 2016. pmid:27914903 PubMed  
 56. Weissman MM, Pilowsky DJ, Wickramaratne PJ et al. Remissions in maternal depression and child psychopathology: a STAR*D-child report. JAMA 2006; 295: 1389-98. Journal of the American Medical Association  
 57. Sömnstörningar hos barn – kunskapsdokument. Läkemedelsverket (2015). www.lakemedelsverket.se  
 58. Läkemedelsverket. Sömnstörningar hos barn - kunskapsdokumen. 2015;26(2):12–26. lakemedelsverket.se  
 59. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Socialstyrelsen 2020. Hämtad 2020-10-29 www.socialstyrelsen.se  
 60. Beardslee WR, Brent DA, Weersing VR, et al. Prevention of depression in at-risk adolescents: Longer-term effects. JAMA Psychiatry 2013. PMID: 24005242 PubMed  
 61. Weissman MM, Wolk S, Goldstein RB et al. Depressed adolescents grown up. JAMA 1999; 281: 1707-13. Journal of the American Medical Association  
 62. Rao U, Ryan ND, Birmaher B et al. Unipolar depression in adolescents: clinical outcome in adulthood. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1995; 34: 566-78. PubMed  
 63. Weissman MM, Wolk S, Wickramaratne P et al. Children with prepubertal-onset major depressive disorder and anxiety grown up. Arch Gen Psychiatry 1999; 56: 794-801. PubMed  
 64. Weissman MM. Juvenile-onset major depression includes childhood- and adolescent-onset depression and may be heterogeneous. Arch Gen Psychiatry 2002; 59: 223-4. PubMed  
 65. Judd LL, Akiskal HS, Zeller PJ et al. Psychosocial disability during the long-term course of unipolar major depressive disorder. Arch Gen Psychiatry 2000; 57: 375-80. PubMed  
 66. Puig-Antich J, Kaufman J, Ryan ND et al. The psychosocial functioning and family environment of depressed adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1993; 32: 244-53. PubMed  
 67. Birmaher B, Brent D, Bernet W, et al. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with depressive disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;46(11):1503-26. PMID: 18049300 PubMed  
 68. Goldstein BI, Carnethon MR, Matthews KA et al. Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder Predispose Youth to Accelerated Atherosclerosis and Early Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2015 Sep 8;132(10):965-86. PMID: 26260736 PubMed  
 69. Kessler RC, Avenevoli S and Ries Merikangas K. Mood disorders in children and adolescents: an epidemiologic perspective. Biol Psychiatry 2001; 49: 1002-14. PubMed  
 70. Patel V, Flisher AJ, Hetrick S, et al. Mental Health of Young People: a Global Public Health Challenge. Lancet. 369, 2007, Vol. 9569. PMID: 17434406 PubMed  
 71. Gould MS, Greenberg T, Velting DM, Shaffer D. Youth suicide risk and preventative interventions: a review of the past 10 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003; 42: 386-405. PubMed  
 72. Socialstyrelsen. Statistik om dödsorsaker 2016. Artikelnummer: 2017-9-10. 2017. www.socialstyrelsen.se  
 73. Långsiktiga konsekvenser av att få depression eller ångestsyndrom som ung. Artikelnummer: 2021-12-7721. Socialstyrelsen 202i. www.socialstyrelsen.se  
 74. Lewinsohn PM, Rohde P, Seeley JR. Major depressive disorder in older adolescents: prevalence, risk factors, and clinical implications. Clin Psychol Rev 1998; 18: 765-94. PubMed  
 75. Olsson G, Avhandling. Ungdomar och depression: ki.se  
 76. Dubicka B, Et al. Combined treatment with cognitive-behavioural therapy in adolescent depression: meta-analysis. PubMed (2010) www.ncbi.nlm.nih.gov  
 • Håkan Jarbin, med dr och överläkare, BUP, Länssjukhuset Halmstad
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet