Gå direkt till huvudinnehållet

Bipolär sjukdom hos barn och unga

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Bipolär sjukdom karaktäriseras av allvarliga svängningar i energinivå och stämningsläge med maniska och oftast även depressiva episoder.
Förekomst:
Det anges en prevalens på knappt 2 % av bipolärt spektrum hos barn och tonåringar.
Symtom:
Depressionssymtom är förlust av glädje, energi och engagemang, nedstämdhet och trötthet. Maniska symtom är lyckokänslor och överdriven upprymdhet, extremt hög energinivå, pratsamhet, omdömeslöst beteende och minskat sömnbehov.
Kliniska fynd:
Ångest, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar och suicidalt beteende ses i alla faser.
Diagnostik:
Det är viktigt att differentialdiagnostisera gentemot andra psykiatriska diagnoser. Komorbiditet är vanligt, bland annat med ADHD. Organisk orsak måste också uteslutas.
Behandling:
Läkemedelsbehandling, psykoedukativa insatser till patient och familj, regelbunden livsrytm, tillräckligt med sömn och försiktighet med alkohol och andra droger.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Ole Rikard Haavet, professor, Avd. for allmennmedisin UiO (2019) og fastlege ved Lillestrøm Legesenter