Gå direkt till huvudinnehållet

Bipolär sjukdom hos barn och unga

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Bipolär sjukdom karaktäriseras av allvarliga svängningar i energinivå och stämningsläge med maniska och oftast även depressiva episoder.
Förekomst:
Det anges en prevalens på knappt 2 % av bipolärt spektrum hos barn och tonåringar.
Symtom:
Depressionssymtom är förlust av glädje, energi och engagemang, nedstämdhet och trötthet. Maniska symtom är lyckokänslor och överdriven upprymdhet, extremt hög energinivå, pratsamhet, omdömeslöst beteende och minskat sömnbehov.
Kliniska fynd:
Ångest, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar och suicidalt beteende ses i alla faser.
Diagnostik:
Det är viktigt att differentialdiagnostisera gentemot andra psykiatriska diagnoser. Komorbiditet är vanligt, bland annat med ADHD. Organisk orsak måste också uteslutas.
Behandling:
Läkemedelsbehandling, psykoedukativa insatser till patient och familj, regelbunden livsrytm, tillräckligt med sömn och försiktighet med alkohol och andra droger.
 1. Sanai-Farid S, Backlund L. ABC om Bipolär sjukdom. Lakartidningen.se 2019-03-05 lakartidningen.se  
 2. Adler M (redaktör). Bipolär sjukdom. Kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Sundsvall/Stockholm: Svenska psykiatriska föreningen/Gothia Fortbildning; 2014 www.svenskpsykiatri.se  
 3. Van Meter A, Moreira ALR, Youngstrom E. Updated Meta-Analysis of Epidemiologic Studies of Pediatric Bipolar Disorder. J Clin Psychiatry. 2019 Apr 2;80(3). pii: 18r12180. PMID: 30946542 PubMed  
 4. Müller-Oerlinghausen B, Berghöfer A, Bauer M. Bipolar disorder. Lancet 2002;359:241-247. PubMed  
 5. Barnett JH, Smoller JW. The genetics of bipolar disorder. Neuroscience 2009; 164: 331-43. PubMed  
 6. Chang KD, Steiner H, Ketter TA. Psychiatric phenomenology of child and adolescent bipolar offspring. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000; 39: 453-60. PubMed  
 7. Duffy A, Alda M, Kutcher S et al. A prospective study of the offspring of parents responsive and nonresponsive to litium tratment. J Clin Psychiatry 2002; 63: 1171-8. PubMed  
 8. Berle JØ, Solberg DK, Spigset O. Behandling av bipolar lidelse under svangerskap og etter fødsel. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 126-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 9. Viguera AC, Nonacs R, Cohen LS et al. Risk of recurrence of bipolar disorder in pregnant and nonpregnant women after discontinuing lithium maintenance. Am J Psychiatry 2000; 157: 179-84. American Journal of Psychiatry  
 10. Viguera AC, Tondo L, Baldessarini RJ. Sex differences in response to lithium treatment. Am J Psychiatry 2000; 157: 1509-11. American Journal of Psychiatry  
 11. Frans EM, Sandin S, Reichenberg A, Lichtenstein P, Långström N, Hultman CM. Advancing Paternal Age and Bipolar Disorder . Arch Gen Psychiatry. 2008; 65(9): 1034-40.
 12. Masi G, Toni C, Perugi G et al. Anxiety disorders in children and adolescents with bipolar disorder: a neglected comorbidity. Can J Psychiatry 2001; 46: 797-802. PubMed  
 13. Dilsaver SC, Akiskal HS. High rate of unrecognized bipolar mixed states among destitute Hispanic adolescents referred for «major depressive disorder». J Affect Disord 2005; 84: 179-86. PubMed  
 14. Ernst CL, Goldberg JF. Clinical features related to age at onset in bipolar disorder. J Affect Disord 2004; 82: 21-7. PubMed  
 15. Geller B, Del Bello MP. Bipolar disorder in childhood and early adolescence. New York: Guilford Press, 2003.
 16. Leverich GS, McElroy SL, Suppes T et al. Early physical and sexual abuse associated with an adverse course of bipolar illness. Biol Psychiatry 2002; 51: 288-97. PubMed  
 17. Tondo L, Isacsson G, Baldessarini R. Suicidal behaviour in bipolar disorder: risk and prevention. CNS Drugs 2003; 17: 491-511. PubMed  
 18. Faedda GL, Baldessarini RJ, Glovinsky IP et al. Pediatric bipolar disorder: phenomenology and course of illness. Bipolar Disord 2004; 6: 305-13. PubMed  
 19. Fergus EL, Miller RB, Luckenbaugh DA et al. Is there progression from irritability/dyscontrol to major depressive and manic symptoms? A retrospective community survey of parents of bipolar children. J Affect Disord 2003; 77: 71-8. PubMed  
 20. Duffy A. The Early Course of Bipolar Disorder in Youth at Familial Risk www.ncbi.nlm.nih.gov  
 21. Hillegers MH, Reichart CG, Wals M, Verhulst FC, Ormel J, Nolen WA. Five-year prospective outcome of psychopathology in the adolescent offspring of bipolar parents. PubMed (2005) www.ncbi.nlm.nih.gov  
 22. Birmaher B, Arbelaez C, Brent D. Course and outcome of child and adolescent major depressive disorder. Child Adolesc Psychiatr Clin North Am 2002; 11: 619-37. PMID: 12222086 PubMed  
 23. Schurhoff F, Bellivier F, Jouvent R et al. Early and late onset bipolar disorders: two different forms of manic-depressive illness? J Affect Disord 2000; 58: 215-21. PubMed  
 24. Kupfer DJ, Frank E, Grochocinski VJ et al. Demographic and clinical characteristics of individuals in a bipolar disorder case registry. J Clin Psychiatr 2002; 63: 120-5. PubMed  
 25. Birmaher et al. Lifetime Psychiatric Disorders in School-aged Offspring of Parents With Bipolar Disorder. Arch Gen Psychiatry 2009. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 26. Biederman J, Faraone SV, Wozniak J et al. Further evidence of unique developmental phenotypic correlates of pediatric bipolar disorder: findings from a large sample of clinically referred preadolescent children assessed over the last 7 years. J Affect Disord 2004; 82 (suppl 1): 45-58.
 27. SBU. Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom (2012). www.sbu.se  
 28. Grøholt B, Sund AM. Bipolare lidelser. Veileder i barne- og ungdomspsykiatri. 2011. legeforeningen.no  
 29. Axelson D. Pediatric bipolar disorder: Overview of choosing treatment. UpToDate, last updated Apr 27, 2016. www.uptodate.com  
 30. McClellan J, Kowatch R, Findling RL. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with bipolar disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007; 46:107-125. PubMed  
 31. Goldberg JF, Ernst CL. Features associated with the delayed initiation of mood stabilizers at illness onset in bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2002; 63: 985-91. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ole Rikard Haavet, professor, Avd. for allmennmedisin UiO (2019) og fastlege ved Lillestrøm Legesenter