Gå direkt till huvudinnehållet

Ångestsjukdomar hos barn och unga

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Ångesttillstånd hos barn och unga omfattar separationsångest, social ångest, selektiv mutism, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, agorafobi specifik fobi och tvångssyndrom .
Förekomst:
10–20 % beräknas ha uppfyllt kriterierna för ett ångestsyndrom under sina första 18 år:
Symtom:
Varierande symtom beroende på typ av ångesttillstånd och ålder. Huvudvärk, magont och sömnbesvär är vanligt. Ofta inslag av depressiva symtom. Ibland problematisk skolfrånvaro.
Kliniska fynd:
Eventuellt klängigt beteende hos små barn eller social osäkerhet hos större barn. 
Diagnostik:
Utförlig anamnes, helst från flera informationskällor. Eventuellt självskattningsformulär och semistrukturerade intervjuer för screening, diagnostik och funktion. Eventuellt neurokognitiv utredning.
Behandling:
Psykopedagogisk behandling, KBT och i vissa fall läkemedel, i första hand SSRI.
 1. Serlachius, E., et al., Ångeststörningar hos barn och ungdomar – hjälp finns att få. Läkartidningen, 2012. lakartidningen.se  
 2. Riktlinje ångest och tvångssyndrom. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP 2018 www.sfbup.se  
 3. Costello EJ, Egger HL, Angold A. The developmental epidemiology of anxiety disorders: phenomenology, prevalence, and comorbidity. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2005 Oct;14(4):631-48, vii. doi: 10.1016/j.chc.2005.06.003. PMID: 16171696 PubMed  
 4. Strawn JR, Lu L, Peris TS, Levine A, Walkup JT. Research Review: Pediatric anxiety disorders - what have we learnt in the last 10 years? J Child Psychol Psychiatry. 2021 Feb;62(2):114-139. doi: 10.1111/jcpp.13262. Epub 2020 Jun 5. PMID: 32500537 PubMed  
 5. Pine DS. Research review: a neuroscience framework for pediatric anxiety disorders. J Child Psychol Psychiatry. 2007 Jul;48(7):631-48. doi: 10.1111/j.1469-7610.2007.01751.x. PMID: 17593144. PubMed  
 6. Behandling av ångestsyndrom: En systematisk litteraturöversikt. SBU 2005. www.sbu.se  
 7. Walkup JT, Albano AM, Piacentini J, Birmaher B, Compton SN, Sherrill JT, Ginsburg GS, Rynn MA, McCracken J, Waslick B, Iyengar S, March JS, Kendall PC. Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. N Engl J Med. 2008 Dec 25;359(26):2753-66. doi: 10.1056/NEJMoa0804633. Epub 2008 Oct 30. Erratum in: N Engl J Med. 2013 Jan 31;368(5):490. PMID: 18974308 PubMed  
 8. Fluvoxamine for the treatment of anxiety disorders in children and adolescents. The Research Unit on Pediatric Psychopharmacology Anxiety Study Group. N Engl J Med. 2001 Apr 26;344(17):1279-85. doi: 10.1056/NEJM200104263441703. PMID: 11323729 PubMed  
 9. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen (2017). www.socialstyrelsen.se  
 10. James AC, Reardon T, Soler A, James G, Creswell C. Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Nov 16;11(11):CD013162. doi: 10.1002/14651858.CD013162.pub2. PMID: 33196111 PubMed  
 11. Kendall PC, Peterman JS. CBT for Adolescents With Anxiety: Mature Yet Still Developing. Am J Psychiatry. 2015 Jun;172(6):519-30. doi: 10.1176/appi.ajp.2015.14081061. DOI  
 12. Ost LG, Svensson L, Hellström K, Lindwall R. One-Session treatment of specific phobias in youths: a randomized clinical trial. J Consult Clin Psychol. 2001 Oct;69(5):814-24. PMID: 11680558 PubMed  
 13. Carter T, Pascoe M, Bastounis A, Morres ID, Callaghan P, Parker AG. The effect of physical activity on anxiety in children and young people: a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2021 Apr 15;285:10-21. doi: 10.1016/j.jad.2021.02.026. Epub 2021 Feb 8. PMID: 33618056. PubMed  
 14. Sömnstörningar hos barn – kunskapsdokument. Läkemedelsverket (2015).
 15. Beesdo K, Pine DS, Lieb R, Wittchen HU. Incidence and risk patterns of anxiety and depressive disorders and categorization of generalized anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry. 2010 Jan;67(1):47-57. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2009.177. PMID: 20048222 PubMed  
 16. Kaplow JB, Curran PJ, Angold A, Costello EJ. The prospective relation between dimensions of anxiety and the initiation of adolescent alcohol use. J Clin Child Psychol. 2001 Sep;30(3):316-26. doi: 10.1207/S15374424JCCP3003_4. PMID: 11501249 PubMed  
 17. Saavedra LM, Silverman WK, Morgan-Lopez AA, Kurtines WM. Cognitive behavioral treatment for childhood anxiety disorders: long-term effects on anxiety and secondary disorders in young adulthood. J Child Psychol Psychiatry. 2010 Aug;51(8):924-34. doi: 10.1111/j.1469-7610.2010.02242.x. Epub 2010 Mar 22. PMID: 20345838 PubMed  
 18. Långsiktiga konsekvenser av att få depression eller ångestsyndrom som ung. Artikelnummer: 2021-12-7721. Socialstyrelsen 202i. www.socialstyrelsen.se  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet