Gå direkt till huvudinnehållet

Tics och Tourettes syndrom

Senast reviderad:


Definition:
Tourettes syndrom – multipla motoriska tics och minst ett vokalt tics, med debut före 18 års ålder och varaktighet i mer än ett år. Övergående tics – kriterierna för Tourettes syndrom är uppfyllda med undantag för att tics funnits kortare tid än ett år. Ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics – kriterierna för Tourettes syndrom är uppfyllda med undantag för att det bara rör sig om en typ av tics, motoriska eller vokala.
Förekomst:
Prevalensen av Tourettes syndrom är cirka 1 % i åldersgruppen 5–18 år i de flesta länder. Tics är normalt och ses hos 15–20 % av alla barn.
Symtom:
Motoriska och vokala tics definieras som plötsliga, snabba, icke-rytmiska och återkommande rörelser eller läten. Samsjuklighet med ADHD och tvångssyndrom är vanligt.
Kliniska fynd:
Ofrivilliga tics. Tics kan ibland undertryckas kortare tid och behöver därför inte synas vid en läkarundersökning. Filmklipp på barnet när det har symtom kan vara till hjälp.
Diagnostik:
Genomgång av symtomutveckling, samsjuklighet, somatisk och neurologisk undersökning. Skattning med olika formulär och semistrukturerade intervjuer är till hjälp.
Behandling:
Information (psykoedukation) till patient och anhöriga är viktigast som första insats. Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller läkemedelsbehandling övervägs om ticsen ger subjektivt obehag (exempelvis smärta), sociala eller känslomässiga problem eller påverkar skol- eller arbetsprestationer.
 1. American Psychiatric Association. MINI-D 5. Diagnostiska kriterier enligt DSM-5. Stockholm: Pilgrim Press AB, 2015.
 2. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. Tic disorders. WHO. Hämtad 2021-01-06 icd.who.int  
 3. Robertson MM. Diagnosing Tourette syndrome. Is it a common disorder? J Psychosom Res 2003; 55: 3-6. PubMed  
 4. Shaw ZA, Coffey BJ. Tics and Tourette syndrome. Psychiatr Clin North Am. 2014 Sep;37(3):269-86. doi: 10.1016/j.psc.2014.05.001.
 5. Robertson MM. The Gilles De La Tourette syndrom: the current status. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2012; 97: 166-75. PubMed  
 6. Plessen KJ, Weidle B. Tics og Tourettes Syndrom. Veileder i barnepsykiatri. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 2019. beta.legeforeningen.no  
 7. Surén P, Bakken IJ, Skurtveit S et al . Tourettes syndrom hos barn i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2019. pmid:31746178 PubMed  
 8. Qi Y, Zheng Y, Li Z, Liu Z, Xiong L. Genetic Studies of Tic Disorders and Tourette Syndrome. Methods Mol Biol. 2019;2011:547-571 PMID: 31273721. PubMed  
 9. Beier H, Hejlskov Elvén, B. Tourettes syndrom – i gränslandet mellan neurologi och psykiatri. Lakartidningen.se 2014-09-23
 10. Albin RL, Mink JW. Recent advances in Tourette syndrome research. Trends Neurosci 2006; 29: 175-82. PubMed  
 11. Shahed J, Poysky J, Kenney C, Simpson R, Jankovic J. GPi deep brain stimulation for Tourette syndrome improves tics and psychiatric comorbidities. Neurology 2007; 68: 159-60. Neurology  
 12. Kenney C, Kuo S-H, Jimenez-Shahed J. Tourette's syndrome. Am Fam Physician 2008; 77: 651-8. PubMed  
 13. Coffey BJ, Biederman J, Smoller JW et al. Anxiety disorders and tic severity in juveniles with Tourette's disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2000 May;39(5):562-8. PMID: 10802973.
 14. Spencer TJ, Sallee FR, Gilbert DL et al. Atomoxetine treatment of ADHD in children with comorbid Tourette syndrome. J Atten Disord. 2008 Jan;11(4):470-81. PMID: 17934184 PubMed  
 15. Burd L, Li Q, Kerbeshian J, Klug MG, Freeman RD. Tourette syndrome and comorbid pervasive developmental disorders. J Child Neurol. 2009 Feb;24(2):170-5. PMID: 19182154. PubMed  
 16. Ghosh D, Rajan PV, Das D et al. Sleep disorders in children with Tourette syndrome. Pediatr Neurol 2014; 51: 31-5. pmid:24938137 PubMed  
 17. Como PG. Neuropsychological function in Tourette syndrome. Adv Neurol 2001; 85: 103-11. PubMed  
 18. Jankovic J. Tourette's syndrome. N Engl J Med 2001; 345: 1184-92. New England Journal of Medicine  
 19. Leckman JF, Bloch MH, Scahill L, King RA. Tourette syndrome: the self under siege. J Child Neurol 2006; 21: 642-9. PubMed  
 20. Freeman RD, Fast DK, Burd L, Kerbeshian J, Robertson MM, Sandor P. An international perspective on Tourette syndrome: selected findings from 3500 individuals in 22 countries. Dev Med Child Neurol 2000; 42: 436-47. PubMed  
 21. Groth C. Tourette syndrome in a longitudinal perspective. Clinical course of tics and comorbidities, coexisting psychopathologies, phenotypes and predictors. Dan Med J. 2018 Apr;65(4):B5465. PMID: 29619935. PubMed  
 22. Cath DC, Hedderly T, Ludolph AG et al; ESSTS Guidelines Group. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part I: assessment. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2011 Apr;20(4):155-71. Erratum in: Eur Child Adolesc Psychiatry. 2011 Jul;20(7):377. PMID: 21445723 PubMed  
 23. Storch EA, Merlo LJ, Lehmkuhl H, Grabill KM, Geffken GR, Goodman WK, Murphy TK. Further psychometric examination of the Tourette's Disorder Scales. Child Psychiatry Hum Dev. 2007 Aug;38(2):89-98. Epub 2006 Nov 29. PMID: 17136450. PubMed  
 24. Woods DW, Piacentini J, Himle MB, Chang S. Premonitory Urge for Tics Scale (PUTS): initial psychometric results and examination of the premonitory urge phenomenon in youths with Tic disorders. J Dev Behav Pediatr. 2005 Dec;26(6):397-403. . PMID: 16344654. PubMed  
 25. Cavanna AE, Schrag A, Morley D, Orth M, Robertson MM, Joyce E, Critchley HD, Selai C. The Gilles de la Tourette syndrome-quality of life scale (GTS-QOL): development and validation. Neurology. 2008 Oct 28;71(18):1410-6. PMID: 18955683. PubMed  
 26. Chang S, Himle MB, Tucker BTP, Woods DW, Piacentini J. Initial Psychometric Properties of a Brief Parent-Report Instrument for Assessing Tic Severity in Children with Chronic Tic Disorders. Child Fam Behav Ther. 2009 Jul-Sep;31(3):181-91. www.tandfonline.com  
 27. Verdellen C, van de Griendt J, Hartmann A, Murphy T; ESSTS Guidelines Group. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part III: behavioural and psychosocial interventions. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2011 Apr;20(4):197-207. doi: 10.1007/s00787-011-0167-3. Erratum in: Eur Child Adolesc Psychiatry. 2011 Jul;20(7):377. PMID: 21445725.
 28. Roessner V, Plessen KJ, Rothenberger A et al; ESSTS Guidelines Group. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part II: pharmacological treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2011 Apr;20(4):173-96. Erratum in: Eur Child Adolesc Psychiatry. 2011 Jul;20(7):377. PMID: 21445724 PubMed  
 29. Capriotti MR, Himle MB, Woods DW. Behavioral Treatments for Tourette Syndrome. J Obsessive Compuls Relat Disord. 2014 Oct;3(4):415-420. PMID: 30245958 PubMed  
 30. Piacentini J, Woods DW, Scahill L et al. Behavior therapy for children with Tourette disorder: a randomized controlled trial. JAMA. 2010 May 19;303(19):1929-37. PMID: 20483969 PubMed  
 31. Wilhelm S, Peterson AL, Piacentini J et al. Randomized trial of behavior therapy for adults with Tourette syndrome. Arch Gen Psychiatry. 2012 Aug;69(8):795-803. PMID: 22868933 PubMed  
 32. Verdellen CW, Keijsers GP, Cath DC, Hoogduin CA. Exposure with response prevention versus habit reversal in Tourettes's syndrome: a controlled study. Behav Res Ther. 2004 May;42(5):501-11. PMID: 15033497 PubMed  
 33. Robertson MM. The Gilles de la Tourette syndrome: the current status. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2012 Oct;97(5):166-75. PMID: 22440810.
 34. Neuroleptika vid vissa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar - behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket 2016. Hämtad 2021-02-15 www.lakemedelsverket.se  
 35. Whittington C, Pennant M, Kendall T et al. Practitioner Review: Treatments for Tourette syndrome in children and young people - a systematic review. J Child Psychol Psychiatry. 2016 Sep;57(9):988-1004. PMID: 27132945 PubMed  
 36. Yang C, Hao Z, Zhu C, Guo Q, Mu D, Zhang L. Interventions for tic disorders: An overview of systematic reviews and meta analyses. Neurosci Biobehav Rev. 2016 Apr;63:239-55. PMID: 26751711 PubMed  
 37. Naesström M, Blomstedt P Bodlund O. Djup hjärnstimulering vid psykiska sjukdomar visar lovande resultat. Lakartidningen.se 2016-08-19
 • Kerstin Malmberg, med dr och överläkare, Bup Stockholm sektion Västra
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim