Gå direkt till huvudinnehållet

Beteendesyndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:

Definition:
Upprepat och långvarigt mönster av aggressivt eller utmanande beteende, som tydligt bryter mot sociala förväntningar och normer i förhållande till åldern.
Förekomst:
Trotssyndrom förekommer hos 2–5 % och uppförandestörning hos 2–3 %, vanligare bland pojkar.
Symtom:
Trotssyndrom: tappar lätt besinningen, blir arg, grälar, trotsar aktivt vuxnas uppmaningar och gör avsiktligt sådant som retar andra eller lägger ofta skulden på andra. Uppförandestörning: allvarligt normbrytande beteende såsom att ignorera andra människors rättigheter genom exempelvis stöld, rymning, fysiskt våld, hot och trakasserier.
Kliniska fynd:
Eventuellt noteras avvikande kontakt, liten inlevelse med andra, irritabilitet, labilt humör och svag impulskontroll.
Diagnostik:
Kartläggning av beteendeproblem och kriterier för beteendesyndrom med barn och vårdnadshavare. Undersökning om intellektuell funktionsnedsättning eller andra psykiatriska tillstånd förekommer, exempelvis adhd, autism, depression, ångestsyndrom och/eller substansmissbruk.
Behandling:
Psykosocial och eventuellt farmakologisk behandling beroende på svårighetsgrad, ålder och eventuell samsjuklighet. Långvarig och tydlig samverkan mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst kan behövas.
  1. Riktlinje beteendesyndrom. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) 2019 www.sfbup.se  
  2. Vårdprogram för beteendestörning. Region Skåne 2015 vardgivare.skane.se  
  3. Riley M, Ahmed S, Locke A. Common Questions About Oppositional Defiant Disorder. Am Fam Physician. 2016 Apr 1;93(7):586-91. PMID: 27035043 PubMed  
  • Maria Unenge Hallerbäck, med dr, klinisk lektor i psykiatri, Örebro universitet och överläkare, barn- och ungdomspsykiatrin, Region Värmland
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet