Gå direkt till huvudinnehållet

Beteendesyndrom

Senast reviderad:


Definition:
Upprepat och långvarigt mönster av aggressivt eller utmanande beteende, som tydligt bryter mot sociala förväntningar och normer i förhållande till åldern.
Förekomst:
Trotssyndrom förekommer hos 2–5 % och uppförandestörning hos 2–3 %, vanligare bland pojkar.
Symtom:
Trotssyndrom: tappar lätt besinningen, blir arg, grälar, trotsar aktivt vuxnas uppmaningar och gör avsiktligt sådant som retar andra eller lägger ofta skulden på andra. Uppförandestörning: allvarligt normbrytande beteende såsom att ignorera andra människors rättigheter genom exempelvis stöld, rymning, fysiskt våld, hot och trakasserier.
Kliniska fynd:
Eventuellt noteras avvikande kontakt, liten inlevelse med andra, irritabilitet, labilt humör och svag impulskontroll.
Diagnostik:
Kartläggning av beteendeproblem och kriterier för beteendesyndrom med barn och vårdnadshavare. Undersökning om intellektuell funktionsnedsättning eller andra psykiatriska tillstånd förekommer, exempelvis adhd, autism, depression, ångestsyndrom och/eller substansmissbruk.
Behandling:
Psykosocial och eventuellt farmakologisk behandling beroende på svårighetsgrad, ålder och eventuell samsjuklighet. Långvarig och tydlig samverkan mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst kan behövas.
  1. Riktlinje beteendesyndrom. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) 2019 slf.se  
  2. Riley M, Ahmed S, Locke A. Common Questions About Oppositional Defiant Disorder. Am Fam Physician. 2016 Apr 1;93(7):586-91. PMID: 27035043 PubMed  
  • Maria Unenge Hallerbäck, med dr, klinisk lektor i psykiatri, Örebro universitet och överläkare, barn- och ungdomspsykiatrin, Region Värmland
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet