Gå direkt till huvudinnehållet

ADHD/hyperaktivitetsstörningar hos barn

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Tillstånd präglat av störningar i koncentrations-/uppmärksamhetsförmågan och/eller motorisk hyperaktivitet och impulsivitet. Tillståndet måste föreligga i minst sex månader. Symtomen ska ha noterats före tolv års ålder och ha en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete.
Förekomst:
Prevalensen för ADHD bland barn är 3 %.
Symtom:
Huvudsymtom är störningar i koncentration och uppmärksamhet, motorisk hyperaktivitet och ökad impulsivitet.
Kliniska fynd:
Symtomen leder ofta till beteendestörningar och dålig funktion socialt och i skolan.
Diagnostik:
Diagnos ställs inom den barnpsykiatriska vården efter en grundlig utredning.
Behandling:
Multimodal behandling med pedagogiska, psykologiska/psykiatriska, medicinska och psykosociala åtgärder.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Kerstin Malmberg, med dr och överläkare, BUP Stockholm sektion Västra Skärholmen