Retts syndrom

Basfakta

Definition

  • Begreppet autismspektrumtillstånd (AST), också kallat genomgripande störningar i utvecklingen, är samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och beteenderepertoar.
  • Autismspektrumet omfattar autism, Aspergers syndrom, atypisk autism, Retts syndrom, desintegrativ störning i barndomen och autismliknande tillstånd.
  • Retts syndrom (RS) drabbar främst flickor.
  • Beskrevs första gången 1966 av Andreas Rett.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.