Gå direkt till huvudinnehållet

Anorexia nervosa

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Tillståndet karakteriseras av låg kroppsvikt, självframkallad viktnedgång, försenad pubertet, störd kroppsuppfattning och intensiv rädsla för att gå upp i vikt.
Förekomst:
Prevalensen är 0,5–1 % bland kvinnor i övre tonåren och yngre vuxna. Tillståndet är 10 gånger vanligare bland kvinnor jämfört med män.
Symtom:
Tidiga symtom är ändrade mat- och aktivitetsvanor, viktnedgång och trötthet. SCOFF-testet  kan användas i primärvården för att hitta personer som kanske har en ätstörning.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd är avmagring, i svåra fall låg puls, lågt blodtryck, lanugohår.
Diagnostik:
Grundlig anamnes och uteslutande av somatiska orsaker till viktnedgång. 
Behandling:
Behandling inom specialiserad vård, oftast öppenvård. Strukturerad psykologisk behandling som tar hänsyn till eventuell samsjuklighet när patienten kommit ut ur svälten.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Ulf Wallin, med dr och överläkare barn- och ungdomspsykiatri, Region Skånes Ätstörningscentrum, Lund
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL