Gå direkt till huvudinnehållet

Prognos vid anorexia nervosa

Prognosen vid anorexia nervosa är bättre om man får behandling i ett tidigt skede.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Om man själv eller någon i ens närhet har anorexia nervosa undrar man säkert hur det ska gå och om det går att bli frisk. Svaret är att det går att bli frisk. Men det krävs hårt arbete. Och det kan ta månader eller till och med år.

Om en person med anorexia nervosa inte blir bättre kan det bero på att personen inte vågar bli frisk och säger sig inte vilja bli frisk. Med professionell hjälp är sannolikheten för att bli frisk större.

Det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända den enskilda personen. Hur anorexia nervosa yttrar sig kan variera mycket mellan olika individer.

Olika förlopp

Hos en del kan sjukdomen pågå i bara några månader och sedan blir de helt friska. Anorexia nervosa kan också komma och gå. Man kan gå upp i vikt under en period, men sedan gå ner i vikt igen. Man kan utveckla anorexia nervosa gradvis och man kan ha det i flera år. Man kan snabbt bli sämre tills sjukdomen blir mycket allvarlig. Man kan också dö av anorexia nervosa.

Bland dem som insjuknar under tonåren blir 70–80 % friska. Patienter som behöver sjukhusvistelse och vuxna har dock lägre grad av tillfrisknande. Andelen som blir friska från anorexia har ökat de senaste decennierna jämfört med tidigare. Även om man blir frisk med innebörden att man kan hålla en hälsosam vikt och att menstruationen sätter igång igen, kan det vara svårt att bli av med andra symtom. För många upphör aldrig fixeringen vid mat och vikt. En del hetsäter och framkallar kräkningar då och då. Med tid och behandling lär sig de flesta att förstå och kontrollera tankar och känslor vid anorexia nervosa. Det kan betyda att skuldkänslorna minskar och att man blir mer nöjd med sin kropp. En liten andel av personer med anorexia nervosa blir inte bättre. De fortsätter att vara underviktiga och de övriga symtomen kvarstår. Det tar i genomsnitt 6 år att tillfriskna från en ätstörning

Faktorer som kan förbättra prognosen

Följande faktorer ger en förbättrad prognos vid anorexia:

  • Att inte vara svårt underviktig.
  • Att vara ung och bara ha haft anorexia nervosa under en kort period, och inte i flera år.
  • Att snabbt få behandling efter att sjukdomen uppträder.
  • Att behandling mot anorexia nervosa har fungerat för personen vid tidigare tillfällen.
  • Att ha ett bra förhållande till sin familj.
  • Att man inte framkallar kräkningar.

Vill du veta mer?