Gå direkt till huvudinnehållet

Överkänslighet mot insektsstick

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Bi- och geting kan utlösa akuta och dramatiska överkänslighetsreaktioner. Stick från andra insekter kan orsaka lokala reaktioner. Utomlands finns även andra insektsbett av relevans, men dessa tas ej upp här.
Förekomst:
Allvarliga reaktioner är sällsynta Cirka 1–3 dödsfall årligen i Sverige.
Symtom:
De första symtomen är smärta, rodnad, svullnad. Hos vissa uppstår hudklåda, urtikaria, sjukdomskänsla, trötthet. I sällsynta fall ses anafylaxi.
Kliniska fynd:
Ett spektrum av reaktioner kan observeras från milda till sällsynta fall med livshotande andningssvårigheter.
Diagnostik:
Tilläggsundersökning kan vara allergitest.
Behandling:
Lokal akutbehandling med nedkylning och eventuell borttagning av gadd. Eventuellt kan en upplöst ASA-tablett gnidas in, anti-histaminer ges, per-orala kortikosteroider och i allvarliga fall givande av adrenalin i pennformat. Efter anafylaxi kan allergenspecifik immunoterapi bli aktuell.
  1. Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) 2015: Rekommendationer för omhändertagande och behandling av anafylaxi. Hämtad 2019-09-18 medibas.se  
  2. Turner PJ, Jerschow E, Umasunthar T, Lin R, Campbell DE, Boyle RJ. Fatal Anaphylaxis: Mortality Rate and Risk Factors. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5(5):1169–1178. doi:10.1016/j.jaip.2017.06.031 DOI  
  3. Perez-Riverol A, Justo-Jacomini DL, Zollner Rde L, Brochetto-Braga MR. Facing Hymenoptera Venom Allergy: From Natural to Recombinant Allergens. Toxins (Basel). 2015;7(7):2551–2570. Published 2015 Jul 9. doi:10.3390/toxins7072551 DOI  
  4. G. J. Sturm E.‐M. Varga G. Roberts H. Mosbech et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hymenoptera venom allergy doi.org  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Lars Gottberg, överläkare, Allergimottagningen, Vo Internmedicin, Södersjukhuset