Latexallergi

Basfakta

Definition

  • Allergi mot latex kan både ge en snabbreaktion och en senreaktion.1-2
  • Naturligt latex kommer från gummiträdet och finns i många vanliga produkter.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.