Allergi som systemisk sjukdom

Basfakta

Definition

 • Man skiljer mellan allergiska reaktioner och reaktioner mot infektioner, autoimmunitet och toxiska ämnen.
 • Överkänslighet är en övergripande term medan med allergi avses kliniska reaktioner där en immunologisk mekanism finns dokumenterad eller är starkt medverkande.1
 • Överkänslighet (på engelska hypersensitivity):
  • Används som överordnat begrepp för en rad olika tillstånd som kan framkalla symtom eller sjukdomsbilder från olika organ
  • Överkänslighet är en vanligen kraftig och snabbt insättande reaktion i slemhinnor, hud och inre organ av ämnen som inte ger någon reaktion hos friska personer
  • Överkänslighet bör skiljas från hyperreaktivitet (lättretbarhet) som är en förstärkt normal reaktion på ett stimulus
  • Överkänsligheten beror på:
   • Allergisk överkänslighet – en specifik immunologisk reaktion
   • Icke-allergisk överkänslighet – en icke-immunologisk reaktion
  • Allergiska överkänslighetssjukdomar kan delas in ytterligare i:
   • IgE-medierad allergi
   • Icke IgE-medierad allergi
 • Atopi:
  • Atopi är en individuell eller familjär tendens till att producera IgE-antikroppar som svar på små doser av allergener, vanligtvis proteiner, och risk att utveckla symtom som astma, rinokonjunktivit eller eksem
 • Sensibilisering för insektsgift:2
  • Detta sker efter insektsstick då relativt stora mängder allergen tillförs till kroppen som injektion
  • Det kan vara orsaken till att icke-allergiska personer kan sensibiliseras och att insektsgiftallergi är lika vanligt bland allergiker som bland icke-allergiker

IgE-allergisk överkänslighet

Icke-allergisk överkänslighet

Sjukdomar och sjukdomstillstånd

Allergi som systemisk sjukdom

Behandlingsmässiga möjligheter

När remittera?


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.