Gå direkt till huvudinnehållet

Tillsatser – kostvägledning

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  • Nils E Eriksson, docent och fd överläkare, Lung- och allergimottagningen, Halmstad

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim