Äggallergi – kostvägledning

Basfakta

Bröd

  • Ägg finns i vissa sorters bakverk och bröd.
  • Äggallergiker måste vara särskilt uppmärksamma på bröd och andra bakverk som köps över disk på bagerier, kaféer och restauranger eftersom de sällan är märkta.

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.