Gå direkt till huvudinnehållet

Köttallergi

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


Definition:
IgE-medierad överkänslighetsreaktion som uppträder 2–6 timmar efter intag av kött eller inälvsmat från nötkreatur, får/lamm, gris eller vilda däggdjur (exempelvis ren, älg och hjort). IgE är riktat mot oligosackariden galaktos-alfa-1,3-galaktos (α-Gal). α-Gal finns i glykolipider och glykoproteiner i alla däggdjur utom apor och människa.
Förekomst:
Mellan 2009 och 2016 diagnostiserades ett par hundra fall av köttallergi i Sverige. Vid köttallergi finns ofta anamnes på fästingbett, och köttallergi är vanligare i geografiska områden som är rika på fästingar.
Symtom:
Urtikaria, angioödem, magkramper, diarré och/eller anafylaxi som uppträder upp till 6 timmar efter intag av rött kött enligt definition ovan.
Kliniska fynd:
Eventuellt tecken på urtikaria, angioödem och/eller anafylaxi.
Diagnostik:
IgE mot α-Gal, nöt-, fläsk, lamm- och viltkött. Även IgE mot gelatin kan mätas. Vid positivt svar på IgE skickas remiss till allergimottagning för fortsatt allergiutredning. Pricktest har låg sensitivitet.
Behandling:
Uteslutande av rött kött ur kosten. Fågelkött går bra att äta. Sedvanlig allergisk behandling vid allergisk reaktion.
  1. Apostolovic D, Tran TA, Starkhammar M et al. The red meat allergy syndrome in Sweden. Allergo J Int. 2016;25:49-54. PMID: 27656352 PubMed  
  2. Hamsten C, Tran TA, Starkhammar M et al. Red meat allergy in Sweden: association with tick sensitization and B-negative blood groups. J Allergy Clin Immunol. 2013;132:1431-4.PMID: 24094548 PubMed  
  3. Mabelane T, Basera W, Botha M et al. Predictive values of alpha-gal IgE levels and alpha-gal IgE: Total IgE ratio and oral food challenge-proven meat allergy in a population with a high prevalence of reported red meat allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2018; 29:841-9. PMID: 30144162 PubMed  
  4. Commins SP, James HR, Kelly LA et al. The relevance of tick bites to the production of IgE antibodies to the mammalian oligosaccharide galactose-α-1,3-galactose. J Allergy Clin Immunol. 2011 May;127(5):1286-93.e6.PMID: 21453959 PubMed  
  5. Hamsten C, Starkhammar M, Tran TA et al. Identification of galactose-α-1,3-galactose in the gastrointestinal tract of the tick Ixodes ricinus; possible relationship with red meat allergy. Allergy. 2013;68:549-52. PMID: 23414348. PubMed  
  6. Bircher AJ, Hofmeier KS, Link S, Heijnen I. Food allergy to the carbohydrate galactose-alpha-1,3-galactose (alpha-gal): four case reports and a review. Eur J Dermatol. 2017 Feb 1;27(1):3-9. PMID: 27873733 PubMed  
  7. Wadström H, Lindh J. Risk för läkemedelsreaktion hos köttallergiker vid ablation. Lakartidningen.se 2021-02-26 (uppdaterad 2021-03-16) lakartidningen.se  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet