Gå direkt till huvudinnehållet

Komjölksallergi, mjölkproteinallergi

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Immunologisk hypersensitivitetsreaktion mot komjölksprotein. Kan vara IgE-medierat eller icke-IgE-medierat. 
Förekomst:
Drabbar runt 2–8 % av alla småbarn. Ses sällan hos vuxna.
Symtom:
Symtomen uppträder i klassiska fall under spädbarnsperioden. Besvären kan ses från olika organsystem, däribland diarré, eksem och anafylaxi. 
Kliniska fynd:
Vid akut allergi kan man finna urtikaria, luftvägsstridor, uppkastningar eller symtom på anafylaxi. 
Diagnostik:
Allergenspecifikt IgE, pricktest, provokationstest eller att utesluta komjölk under upp till 4 veckor (elimination) för att sedan stegvis reintroducera komjölk, är aktuella tester för att diagnostisera tillståndet.
Behandling:
Behandlingen går ut på att eliminera mjölk från kosten, med regelbundna försök på reintroduktion.
 1. Lifschitz C, Szajewska H. Cow's milk allergy: evidence-based diagnosis and management for the practitioner. Eur J Pediatr. 2015;174(2):141–150. doi:10.1007/s00431-014-2422-3 DOI  
 2. Venter C, Brown T, Meyer R, et al. Better recognition, diagnosis and management of non-IgE-mediated cow's milk allergy in infancy: iMAP-an international interpretation of the MAP (Milk Allergy in Primary Care) guideline published correction appears in Clin Transl Allergy. 2018 Jan 25;8:4. Clin Transl Allergy. 2017;7:26. Published 2017 Aug 23. doi:10.1186/s13601-017-0162-y DOI  
 3. Mousan, G., & Kamat, D. (2016). Cow’s Milk Protein Allergy. Clinical Pediatrics, 55(11), 1054–1063. doi:10.1177/0009922816664512 DOI  
 4. Nwaru BI, Hickstein L, Panesar SS. Prevalence of common food allergies in Europe: a systematic review and meta-analysis. Allergy 2014. doi:10.1111/all.12423 DOI  
 5. Fiocchi A, Brozek J, Schünemann H, et.al. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) Guidelines. Pediatr Allergy Immunol 2010; Suppl 21: 1-125.
 6. Venter C, Pereira B, Voigt K, Grundy J, Clayton CB, Higgins B, et al. Prevalence and cumulative incidence of food hypersensitivity in the first 3 years of life. Allergy. 2008;63(3):354–359. doi: 10.1111/j.1398-9995.2007.01570.x DOI  
 7. Katz Y, Rajuan N, Goldberg MR, et al. Early exposure to cow's milk protein is protective against IgE-mediated cow's milk protein allergy. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 77-82. doi:10.1016/j.jaci.2010.04.020 DOI  
 8. Miyazawa T, Itahashi K, Imai T. Management of neonatal cow’s milk allergy in high-risk neonates. Pediatr Int 2009; 51: 544-7. doi:10.5415/apallergy.2013.3.1.35 DOI  
 9. Perkin MR, Logan K, Tseng A, et al . Randomized Trial of Introduction of Allergenic Foods in Breast-Fed Infants. N Engl J Medicine 2016. doi:10.1056/NEJMoa1514210 DOI  
 10. Kristjànsson S. Icke IgE-medierad födoämnesallergi. Allergi i prakxsis 2013; 3: 18-21. PubMed  
 11. Vriezinga SL, Auricchio R, Bravi E, et al. Randomized feeding intervention in infants at high risk for celiac disease. N Engl J Med 2014;371:1304-1315. DOI: 10.1056/NEJMoa1404172. DOI  
 12. Fiocchi A, Dahda L, Dupont C, Campoy C, Fierro V, Nieto A. Cow's milk allergy: towards an update of DRACMA guidelines. World Allergy Organ J. 2016;9(1):35. Published 2016 Nov 15. doi:10.1186/s40413-016-0125-0 DOI  
 13. Maslin K, Oliver EM, Scally KS, et al. Nutritional adequacy of a cows' milk exclusion diet in infancy. Clin Transl Allergy. 2016;6:20. Published 2016 Jun 2. doi:10.1186/s13601-016-0109-8 DOI  
 14. Osborn DA, Sinn J. Soy formula for prevention of allergy and food intolerance in infants. Cochrane Database Syst Rev, issue 4, 2006. The Cochrane Library  
 15. Håland G, Landaas VØ, Reier-Nilsen T, Sørensen M. Matvareoverfølsomhet. Generell veileder i pediatri. Norsk barnelegeforening 2018. www.helsebiblioteket.no  
 16. Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi: 7. Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad överkänslighet mot komjölk, 2014. medibas.se  
 17. Boyle RJ, Ierodiakonou D, Khan T, et al. Hydrolysed formula and risk of allergic or autoimmune disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2016; 352: i974. doi:10.1136/bmj.i974 DOI  
 18. Caubet JC, Ford LS, Sickles L, et al. Clinical features and resolution of food protein-induced enterocolitis syndrome: 10-year experience. J Allergy Clin Immunol 2014. doi:10.1016/j.jaci.2014.04.008 DOI  
 19. Efron A, Zeldin Y, Gotesdyner L, et al. A Structured Gradual Exposure Protocol to Baked and Heated Milk in the Treatment of Milk Allergy. Pediatrics 2018. pmid:30270168 PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Gunilla Hedlin, professor och överläkare, Barnallergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna