Födoämnesallergi och icke-allergisk födoämnesöverkänslighet

  • Definition:Födoämnesallergi är en ofördelaktig immunrespons på matproteiner. Icke-allergisk födoämnesöverkänslighet involverar inte immunsystemet.
  • Förekomst:Förekomsten av egenrapporterad överkänslighet mot födoämnen är betydligt högre, cirka 20 %, än bekräftad födoämnesallergi som har en prevalens på 1–3 %.
  • Symtom:Symtom kan bestå av lokala symtomgastroenterologiska symtom, luftvägssymtom, hudsymtom och/eller systemiska symtom.
  • Kliniska fynd:Klinisk undersökning med tonvikt på eventuella atopiska tillstånd (atopiskt eksem), luftvägar (rinokonjunktivit och astma) och näringsstatus ("failure to thrive", vikt/längdutveckling).
  • Diagnostik:Sjukdomshistorien är viktigast. Pricktest och specifika IgE-antikroppar kan ha ett värde, oftast för att utesluta födoämnesallergi. Eventuellt elimineringskost och/eller matprovokation.
  • Behandling:Undvikande matvaror som framkallar allergin. Anafylaxiberedskap vid behov. 

Basfakta

Definition

  • I begreppet födoämnesöverkänslighet ingår såväl födoämnesallergi och icke-allergisk födoämnesöverkänslighet. 

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.