Gå direkt till huvudinnehållet

Födoämnesallergi och icke-allergisk födoämnesöverkänslighet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Födoämnesallergi är en ofördelaktig immunrespons på matproteiner. Icke-allergisk födoämnesöverkänslighet involverar inte immunsystemet.
Förekomst:
Förekomsten av egenrapporterad överkänslighet mot födoämnen är betydligt högre, cirka 20 %, än bekräftad födoämnesallergi som har en prevalens på 1–3 %.
Symtom:
Symtom kan bestå av lokala symtom, gastroenterologiska symtom, luftvägssymtom, hudsymtom och/eller systemiska symtom.
Kliniska fynd:
Klinisk undersökning med tonvikt på eventuella atopiska tillstånd (atopiskt eksem), luftvägar (rinokonjunktivit och astma) och näringsstatus ("failure to thrive", vikt/längdutveckling).
Diagnostik:
Sjukdomshistorien är viktigast. Pricktest och specifika IgE-antikroppar kan ha ett värde, oftast för att utesluta födoämnesallergi. Eventuellt elimineringskost och/eller matprovokation.
Behandling:
Undvikande matvaror som framkallar allergin. Anafylaxiberedskap vid behov.
 1. Kurowski K, Boxer RW. Food allergies: Detection and management. Am Fam Physician 2008; 77: 1678-86. PMID: 18619076. PubMed  
 2. Livsmedelsverket. Biogena aminer. 2019-03-25 (hämtad 2019-06-26). www.livsmedelsverket.se  
 3. Winberg A, Strinnholm Å, Hedman L, et al. High incidence and remission of reported food hypersensitivity in Swedish children followed from 8 to 12 years of age—a population based cohort study. Clin Transl Allergy 2014;4:32. PMID:25905003. PubMed  
 4. Winberg A, West CE, Strinnholm Å, et al. Assessment of Allergy to Milk, Egg, Cod, and Wheat in Swedish Schoolchildren: A Population Based Cohort Study. PLoS One 2015; 10(7): e0131804. pmid:26134827 PubMed  
 5. Roehr CC, Edenharter G, Reimann S, et al. Food allergy and non-allergic food hypersensitivity in children and adolescents. Clin Exp Allergy 2004; 34: 1534-41. PubMed  
 6. Yawn BP, Fenton MJ. Summary of the NIAID-Sponsored Food Allergy Guidelines. Am Fam Physician 2012; 86: 43-50. American Family Physician  
 7. Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: A review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol 2018; 141(1): 41-58. pmid:29157945 PubMed  
 8. Rönmark E, Backman H, Hedman L. Allergier största sjukdomsgrupp hos svenska barn och unga vuxna. Förekomsten av allergiska sjukdomar ökar världen över – oklart om toppen är nådd. Läkartidningen 2016; 113: DWF4. lakartidningen.se  
 9. Muraro A, Werfel T, Hoffmann-Sommergruber K, et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy 2014; 69(8): 1008-25. pmid:24909706 PubMed  
 10. Mechanisms of food allergy. Sampson HA, O'Mahony, Burks AW, et al. J Allergy Clin Immunol 2018; 141(1): 11-19. pmid:29307410 PubMed  
 11. Sampson HA. Food allergy. Part 1: immunopathogenesis and clinical disorders. J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 717-28. PubMed  
 12. Hansen TK, Vestergaard HS. Udredning af IgE-medieret fødevareallergi. Ugeskr Læger 2005; 167: 622-7. PMID: 15771374. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 13. Osterballe M, Hansen TK, Mortz CG, Host A, Bindslev-Jensen C. The prevalence of food hypersensitivity in an unselected population of children and adults. Pediatr Allergy Immunol 2005; 16: 567-73. PubMed  
 14. Sampson, HA, Munoz‐Furlong, A, Campbell, RL, et al. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report – Second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network Symposium. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 391– 7. PMID:16461139. PubMed  
 15. Turnbull JL, Adams HN, Gorard DA. Review article: the diagnosis and management of food allergy and food intolerances. Aliment Pharmacol Ther 2015; 41(1): 3-25. pmid:25316115 PubMed  
 16. Livsmedelsverket. Sjögren Bolin, Y. 2021. L 2021 nr 05: Allergi och korsallergi mot nötter, fröer, baljväxter, frukter och grönsaker. Livsmedelsverkets rapportserie. Uppsala. www.livsmedelsverket.se  
 17. Dreskin SC. Genetics of food allergy. Curr Allergy Asthma Rep 2006; 6: 58-64. PubMed  
 18. EU-direktiv 2003/89/EC. Annex IIIa. Official J European Union 25.11.2003 amending Directive 2003/13/EC as regards indication of the ingredients present in foodstuffs. Brussel: EU, 2003.
 19. Niggeman B, Beyer K. Factors augmenting allergic reactions. Allergy 2014; 69(12): 1582-7. pmid:25306896 PubMed  
 20. Abrams EM, Sicherer SH. Diagnosis and management of food allergy. CMAJ 2016; 188(15): 1087-1093. pmid:27601605 PubMed  
 21. Beaudouin E, Renaudin JM, Morisset M, Codreanu F, Kanny G, Moneret-Vautrin DA. Food-dependent exercise-induced anaphylaxis-update and current data. Allerg Immunol (Paris) 2006; 38: 45-51. PMID: 16711535. PubMed  
 22. Oyefara BI, Bahna SL. Delayed food-dependent, exercise-induced anaphylaxis. Allergy Asthma Proc 2007; 28: 64-6. PubMed  
 23. Svenska barnläkarföreningens allergisektion. Stenciler. www.barnallergisektionen.se  
 24. Kulis M, Wright BL, Jones SM, et al. Diagnosis, management, and investigational therapies for food allergies. Gastroenterology. 2015 May;148(6):1132-42. PubMed  
 25. Lanser BJ, Wright BL, Orgel KA, et al. Current Options for the Treatment of Food Allergy. Pediatr Clin North Am 2015; Dec;62(6): 1531-49. pmid:26456449 PubMed  
 26. Jones SM, Kim EH, Nadeau KC, et al. Efficacy and safety of oral immunotherapy in children aged 1-3 years with peanut allergy (the Immune Tolerance Network IMPACT trial): a randomised placebo-controlled study. Lancet. 2022;399(10322):359-371. PMID:35065784. PubMed  
 27. Sampson HA, Shreffler WG, Yang WH. Effect of Varying Doses of Epicutaneous Immunotherapy vs Placebo on Reaction to Peanut Protein Exposure Among Patients With Peanut Sensitivity: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(18): 1798-1809. pmid:29136445 PubMed  
 28. Faktorer av betydelse för uppkomsten av astma och allergisjukdom hos barn, Barnallergisektionens stencilkommitté, 2010 www.barnallergisektionen.se  
 29. Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, et al. Randomized trial of peanut consumption in infants at risk of peanut allergy. N Engl J Med. 2015 Feb 26;372(9):803-13. doi: 10.1056/NEJMoa1414850. dx.doi.org  
 30. Livsmedelsverket. Bra att låta spädbarn smaka all typ av mat under första året. 2019-06-10 (Hämtad 2020-09-28). medibas.se  
 31. Sampson MA, Muñoz-Furlong A, Sicherer SH. Risk-taking and coping strategies of adolescents and young adults with food allergy. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 1440-5. PubMed  
 32. Host A, Halken S, Jacobson HP, Christensen AE, Herskind AM, Plesner K. Clinical course of cow's milk protein allergy/intolerance and atopic diseases in childhood. Pediatr Allergy Immunol 2002; (13 suppl 15): 23-8.
 33. Ricci G, Patrizi A, Baldi E, Menna G, Tabanelli M, Masi M. Long-term follow-up of atopic dermatitis: retrospective analysis of related risk factors and association with concomitant allergic diseases. J Am Acad Dermatol 2006; 55: 765-71. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Nils E Eriksson, docent och fd överläkare, Lung- och allergimottagningen, Halmstad