Gå direkt till huvudinnehållet

Födoämnesallergi och icke-allergisk födoämnesöverkänslighet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Födoämnesallergi är en ofördelaktig immunrespons på matproteiner. Icke-allergisk födoämnesöverkänslighet involverar inte immunsystemet.
Förekomst:
Förekomsten av egenrapporterad överkänslighet mot födoämnen är betydligt högre, cirka 20 %, än bekräftad födoämnesallergi som har en prevalens på 1–3 %.
Symtom:
Symtom kan bestå av lokala symtom, gastroenterologiska symtom, luftvägssymtom, hudsymtom och/eller systemiska symtom.
Kliniska fynd:
Klinisk undersökning med tonvikt på eventuella atopiska tillstånd (atopiskt eksem), luftvägar (rinokonjunktivit och astma) och näringsstatus ("failure to thrive", vikt/längdutveckling).
Diagnostik:
Sjukdomshistorien är viktigast. Pricktest och specifika IgE-antikroppar kan ha ett värde, oftast för att utesluta födoämnesallergi. Eventuellt elimineringskost och/eller matprovokation.
Behandling:
Undvikande matvaror som framkallar allergin. Anafylaxiberedskap vid behov.
 1. Kurowski K, Boxer RW. Food allergies: Detection and management. Am Fam Physician 2008; 77: 1678-86. PMID: 18619076. PubMed  
 2. Livsmedelsverket. Biogena aminer. 2019-03-25 (hämtad 2019-06-26). www.livsmedelsverket.se  
 3. Winberg A, Strinnholm Å, Hedman L, et al. High incidence and remission of reported food hypersensitivity in Swedish children followed from 8 to 12 years of age—a population based cohort study. Clin Transl Allergy 2014;4:32. PMID:25905003. PubMed  
 4. Winberg A, West CE, Strinnholm Å, et al. Assessment of Allergy to Milk, Egg, Cod, and Wheat in Swedish Schoolchildren: A Population Based Cohort Study. PLoS One 2015; 10(7): e0131804. pmid:26134827 PubMed  
 5. Roehr CC, Edenharter G, Reimann S, et al. Food allergy and non-allergic food hypersensitivity in children and adolescents. Clin Exp Allergy 2004; 34: 1534-41. PubMed  
 6. Yawn BP, Fenton MJ. Summary of the NIAID-Sponsored Food Allergy Guidelines. Am Fam Physician 2012; 86: 43-50. American Family Physician  
 7. Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: A review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol 2018; 141(1): 41-58. pmid:29157945 PubMed  
 8. Rönmark E, Backman H, Hedman L. Allergier största sjukdomsgrupp hos svenska barn och unga vuxna. Förekomsten av allergiska sjukdomar ökar världen över – oklart om toppen är nådd. Läkartidningen 2016; 113: DWF4. lakartidningen.se  
 9. Muraro A, Werfel T, Hoffmann-Sommergruber K, et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy 2014; 69(8): 1008-25. pmid:24909706 PubMed  
 10. Mechanisms of food allergy. Sampson HA, O'Mahony, Burks AW, et al. J Allergy Clin Immunol 2018; 141(1): 11-19. pmid:29307410 PubMed  
 11. Sampson HA. Food allergy. Part 1: immunopathogenesis and clinical disorders. J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 717-28. PubMed  
 12. Hansen TK, Vestergaard HS. Udredning af IgE-medieret fødevareallergi. Ugeskr Læger 2005; 167: 622-7. PMID: 15771374. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 13. Osterballe M, Hansen TK, Mortz CG, Host A, Bindslev-Jensen C. The prevalence of food hypersensitivity in an unselected population of children and adults. Pediatr Allergy Immunol 2005; 16: 567-73. PubMed  
 14. Sampson, HA, Munoz‐Furlong, A, Campbell, RL, et al. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report – Second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network Symposium. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 391– 7. PMID:16461139. PubMed  
 15. Turnbull JL, Adams HN, Gorard DA. Review article: the diagnosis and management of food allergy and food intolerances. Aliment Pharmacol Ther 2015; 41(1): 3-25. pmid:25316115 PubMed  
 16. Livsmedelsverket. Sjögren Bolin, Y. 2021. L 2021 nr 05: Allergi och korsallergi mot nötter, fröer, baljväxter, frukter och grönsaker. Livsmedelsverkets rapportserie. Uppsala. www.livsmedelsverket.se  
 17. Dreskin SC. Genetics of food allergy. Curr Allergy Asthma Rep 2006; 6: 58-64. PubMed  
 18. EU-direktiv 2003/89/EC. Annex IIIa. Official J European Union 25.11.2003 amending Directive 2003/13/EC as regards indication of the ingredients present in foodstuffs. Brussel: EU, 2003.
 19. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Matallergi, IgE-förmedlad. Godkänt 2023-06-16. www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 20. Niggeman B, Beyer K. Factors augmenting allergic reactions. Allergy 2014; 69(12): 1582-7. pmid:25306896 PubMed  
 21. Abrams EM, Sicherer SH. Diagnosis and management of food allergy. CMAJ 2016; 188(15): 1087-1093. pmid:27601605 PubMed  
 22. Beaudouin E, Renaudin JM, Morisset M, Codreanu F, Kanny G, Moneret-Vautrin DA. Food-dependent exercise-induced anaphylaxis-update and current data. Allerg Immunol (Paris) 2006; 38: 45-51. PMID: 16711535. PubMed  
 23. Oyefara BI, Bahna SL. Delayed food-dependent, exercise-induced anaphylaxis. Allergy Asthma Proc 2007; 28: 64-6. PubMed  
 24. Svenska barnläkarföreningens allergisektion. Stenciler. www.barnallergisektionen.se  
 25. Kulis M, Wright BL, Jones SM, et al. Diagnosis, management, and investigational therapies for food allergies. Gastroenterology. 2015 May;148(6):1132-42. PubMed  
 26. Lanser BJ, Wright BL, Orgel KA, et al. Current Options for the Treatment of Food Allergy. Pediatr Clin North Am 2015; Dec;62(6): 1531-49. pmid:26456449 PubMed  
 27. Jones SM, Kim EH, Nadeau KC, et al. Efficacy and safety of oral immunotherapy in children aged 1-3 years with peanut allergy (the Immune Tolerance Network IMPACT trial): a randomised placebo-controlled study. Lancet. 2022;399(10322):359-371. PMID:35065784. PubMed  
 28. Sampson HA, Shreffler WG, Yang WH. Effect of Varying Doses of Epicutaneous Immunotherapy vs Placebo on Reaction to Peanut Protein Exposure Among Patients With Peanut Sensitivity: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(18): 1798-1809. pmid:29136445 PubMed  
 29. Sampson MA, Muñoz-Furlong A, Sicherer SH. Risk-taking and coping strategies of adolescents and young adults with food allergy. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 1440-5. PubMed  
 30. Host A, Halken S, Jacobson HP, Christensen AE, Herskind AM, Plesner K. Clinical course of cow's milk protein allergy/intolerance and atopic diseases in childhood. Pediatr Allergy Immunol 2002; (13 suppl 15): 23-8.
 31. Ricci G, Patrizi A, Baldi E, Menna G, Tabanelli M, Masi M. Long-term follow-up of atopic dermatitis: retrospective analysis of related risk factors and association with concomitant allergic diseases. J Am Acad Dermatol 2006; 55: 765-71. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas