Förebygga allergier

Basfakta

Definition

 • Allergiska besvär är ett ökande problem och därför är det aktuellt att försöka identifiera riskpatienter och kunna vägleda till vad som kan förbättra prognosen.
 • Primär profylax:
  • Syftet med primär profylax är att hindra utveckling av allergisk sjukdom hos friska personer
 • Sekundär profylax:
  • Sekundär profylax riktar sig mot personer som har en allergisk sjukdom med syftet att förebygga symtomen och ytterligare progression
 • Tertiär profylax:
  • Tertiär profylax riktar sig mot personer där syftet är att undvika progression och förvärring
 • Detta dokument kommer nedan beröra olika allergier och olika faktorers inverkan på dessa.

Primär profylax

Sekundär profylax


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.