Födoämnesreaktioner / födoämnesöverkänslighet, vuxna

Basfakta

Definition

  • Onormal reaktion på intag av mat.
  • Födoämnesintolerans eller födoämnesallergi misstänks.

Diagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.