Gå direkt till huvudinnehållet
Illustrerande foto
Illustrerande foto

Latexallergi

Latexallergi är främst kopplat till användningen av gummihandskar. Det kan ge handeksem och i sällsynta fall mer allvarliga reaktioner.

Senast uppdaterad: Publicerad:


Latexallergi

  • Latexallergi beror på kontakt med gummiprodukter från gummiträdet.
  • Förekomsten av latexallergi ökade under 1980-talet, eftersom latexhandskar började användas oftare än förut. Med ökad medvetenhet om riskerna och användning av latexfria handskar har sannolikt förekomsten minskat.
  • Diagnosen bekräftas med hudtest, eventuellt med mätning av nivåerna av specifika antikroppar i blodet (specifikt IgE mot latex).
  • Den viktigaste behandlingen är att sluta använda handskar som innehåller latex och sannolikt även att undvika kontakt med andra gummihaltiga produkter.

Användning av latexhandskar ger vårdpersonal ett effektivt skydd mot många infektionssjukdomar. Men en del vårdpersonal kan få allergiska reaktioner vid kontakt med latex. Antalet rapporter om sådana reaktioner ökade under 1980-talet, eftersom latexhandskar började användas oftare än förut. Med ökad medvetenhet om riskerna och användning av latexfria handskar har sannolikt förekomsten minskat. Förekomsten av latexallergi i befolkningen är sannolikt 1–2 %.

Vad är latex?

I denna artikel används termen latex om naturgummi som har utvunnits från gummiträdet (Hevea brasiliensis). Det finns flera typer av syntetisk latex, men de innehåller inte de proteiner som ger allergiska reaktioner.

Vad är latexallergi?

Latexallergi är en reaktion på proteiner som finns i latex (naturgummi). Hur mycket latex som behövs för att utveckla en allergisk reaktion är okänt. Om kontakten med latex ökar, ökar även risken för att utveckla allergi. Hos vissa personer kommer symtomen efter några minuter, men ibland dröjer reaktionen till flera timmar efter kontakt.

Reaktionerna kan variera mycket i svårighetsgrad Lindriga reaktioner kan vara hudrodnad, utslag, blåsor eller klåda. Mer allvarliga reaktioner kan vara rinnande näsa, nysningar, kliande ögon, halsbesvär och astma. I mycket sällsynta fall utvecklas anafylaxi, något som främst sker hos personer som tidigare har haft svåra reaktioner.

Vem blir allergisk mot latex?

Vid mer intensiv kontakt med latex ökar risken för att utveckla latexallergi. Det gäller särskilt personer som genomgår upprepade kirurgiska ingrepp, till exempel barn med ryggmärgsbråck (spina bifida).

Bland vårdpersonal är det särskilt de som arbetar i operationssalar eller på dialysavdelningar som har ökad risk, bland dem är risken tredubblad. Det finns också ett samband mellan risken för latexallergi och hur länge du har arbetat i ett yrke där du utsätts för latex

Allergiker har fyra gånger högre risk för latexallergi. Olika födoämnen kan korsreagera med latex. Det betyder att den som är allergisk mot bland annat avokado, banan, kiwi, mango, papaya eller skaldjur har risk för att även ha allergi mot latex. Personer med andra typer av handeksem har också ökad risk för latexallergi.

Diagnos

Anamnesen väcker ofta misstanke, men det är inte tillräckligt för att ställa en säker diagnos. I två studier upptäcktes att bara en av tio som uppgav att de var allergiska mot latex faktiskt var det.

De mest använda testerna för att utreda misstänkt latexallergi är hudpricktest och blodprov för att mäta specifikt IgE (allergiska antikroppar) mot latex. Hudpricktest är den metod som är känsligast, och den som rekommenderas.

Behandling

Den som har latexallergi kan minska risken genom att undvika direktkontakt med latex, till exempel genom att sluta använda latexhandskar. Även andra naturliga gummiprodukter kan utlösa allergi. Därför bör direktkontakt med sådana produkter undvikas. Olika födoämnen kan korsreagera med latex. Det betyder att den som är allergisk mot latex, även har risk för att ha allergi mot bland annat avokado, banan, kiwi, mango, papaya eller skaldjur.

Det allergiska kontakteksemet behandlas på vanligt sätt med insmörjning med kortisonkrämer och mjukgörande krämer

Förebyggande åtgärder

Vid upprepade operationer av små barn ska latexfria produkter användas. det vill säga att kirurgerna och operationssjuksköterskorna ska använda latexfria handskar.

Bland vårdpersonal har det visat sig att utveckling av latexallergi kan förhindras, genom att ersätta pudrade latexhandskar med latexfria handskar.

Prognos

Symtomen på latexallergi går snabbt tillbaka när kontakten med latex upphör, men antikropparna (specifikt IgE mot latex) kan vara förhöjda i mer än fem år efter senaste kontakt. Det betyder att om du på nytt utsätts för latex är risken hög för att allergin återkommer.

Vill du veta mer?