Gå direkt till huvudinnehållet

Kirurgiska och traumatiska sår, hud- och mjukdelsskador

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Kirurgiska sår uppstår som följd av ett operativt ingrepp i huden. Ofta är kirurgiska sår förslutna med suturer eller annat material. Traumatiska hud- och mjukdelsskador är sår och vävnadskador som uppstått som följd av en skada.
Förekomst:
Vanligt förekommande i primärvården.
Symtom:
Smärta är det vanligast förekommande symtomet, klåda kan tillkomma under läkning och i regel bildas ett ärr.
Kliniska fynd:
Blödning eller hematom och skador i hud och omgivande vävnad.  Tecken till infektion kan uppkomma. 
Diagnostik:
Klinisk bedömning. I vissa fall bilddiagnostiska metoder.
Behandling:
Hemostas, rengöring av förorenade sår och förslutning av såret om möjligt.
 1. Kunskapsstöd för vårdgivare Region Stockholm Lilla Kirurgin (hämtad 2022-02-11) kunskapsstodforvardgivare.se  
 2. Speca SJ, Boynes SG, Cuddy MA. Allergic reactions to local anesthetic formulations. Dent Clin North Am. 2010;54(4):655-664. doi:10.1016/j.cden.2010.06.006 PMID: 20831929 PubMed  
 3. Klempka A, Fischer C, Kauczor HU, Weber MA. Correlation Between Traumatic Skin and Subcutaneous Injuries and the Severity of Polytrauma Injury. Korrelation von traumatischen Läsionen der Cutis und Subcutis mit der Schwere der Polytraumaverletzung. Rofo. 2021;193(2):177-185. doi:10.1055/a-1207-0797 PMID: 33242897 PubMed  
 4. Carneiro BC, Cruz IAN, Chemin RN, et al. Multimodality Imaging of Foreign Bodies: New Insights into Old Challenges. Radiographics. 2020;40(7):1965-1986. doi:10.1148/rg.2020200061 PMID: 33136481 PubMed  
 5. VISS Kunskapsstöd Region Stockholm. Sårinfekton. Ortopediska infektioner. (hämtad 22-02-10) viss.nu  
 6. Lalonde D, Martin A. Epinephrine in local anesthesia in finger and hand surgery: the case for wide-awake anesthesia. J Am Acad Orthop Surg. 2013;21(8):443-447. doi:10.5435/JAAOS-21-08-443.PMID: 23908250 PubMed  
 7. Hagert E, Lalonde D. Dags att begrava adrenalin-myten! - Säkert bruk av adrenalinbedövning inom handkirurgi och ortopedi Time to bury the adrenaline-myth!--Safe use of adrenaline anesthesia in hand surgery and orthopedics. Lakartidningen. 2015;112:C4MC. Published 2015 Feb 3.PMID: 25647103 PubMed  
 8. Fahnehjelm C. Söderlind N. Ny gel kan konkurrera ut Lidokaininjektion på barnakuten. Lakartidningen.se 2019-05-08 lakartidningen.se  
 9. Ahmad Khan H, Kamal Y, Lone AU. Fish hook injury: removal by ''push through and cut off'' technique: a case report and brief literature review. Trauma Mon. 2014;19(2):e17728. doi:10.5812/traumamon.17728.PMID: 25032153 PubMed  
 10. Gammons, M, Jackson E, Fish hook removal, American Family Physician. 2001 June 1;63(11):2231–2237 www.aafp.org  
 11. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Strama 2021 www.folkhalsomyndigheten.se  
 12. Forsch RT, Little SH, Williams C. Laceration Repair: A Practical Approach. Am Fam Phys 2017; 95: 628-36. pmid:28671402 PubMed  
 13. Mankowitz SL. Laceration Management. J Emerg Med. 2017;53(3):369-382. doi:10.1016/j.jemermed.2017.05.026.PMID: 28847677 PubMed  
 14. ohannesen JT, Tabatabaeifar S, Hasanbegovic E. Det gyldne vindue for suturering af traumatiske sår. Ugeskr Læger 2022; 184: V06210536. ugeskriftet.dk ugeskriftet.dk  
 15. Vårdhandboken. Operationssjukvård, postoperativ vård. (Hämtad 2022-02-15) www.vardhandboken.se  
 16. Heal C, Buettner P, Raasch B, et al. Can sutures get wet? Prospective randomised controlled trial of wound management in general practice. BMJ. 2006;332(7549):1053-1056. doi:10.1136/bmj.38800.628704.AE.PMID: 16636023 PubMed  
 17. Khalafallah YM, Lockey SD, Ramsey L, Hymes RA, Schulman JE. Wound care practices after orthopaedic trauma surgery are highly variable and not evidence based. Injury. 2021;52(8):2173-2179. doi:10.1016/j.injury.2021.03.047.PMID: 33789793 PubMed  
 18. Nationellt vårdprogram för svårläkta sår. Nationellt system för kunskapsstyrning. Hälso- och sjukvård. Sveriges regioner i samverkan. 23-01-31 (hämtad 2023-05-04) www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 19. Monstrey S, Middelkoop E, Vranckx JJ, et al. Updated scar management practical guidelines: non-invasive and invasive measures. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2014;67(8):1017-1025. doi:10.1016/j.bjps.2014.04.011,PMID: 24888226 PubMed  
 • Veronica Pahlberg, specialist allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas