Gå direkt till huvudinnehållet

Hypovolemisk chock

Senast reviderad:Definition:
Chock, otillräcklig perfusion av vitala organ på grund av för liten blodvolym.
Förekomst:
Förekommer typiskt efter blödningar eller uttalad dehydrering efter brännskador, peritonit, diarré, kräkningar och uttorkning av andra orsaker. 
Symtom:
Medtagen patient. Klibbig/blek hud, eventuellt sänkt medvetandegrad.
Kliniska fynd:
Blodtryck <90 mmHg, takykardi, efterhand oliguri.
Diagnostik:
Klinisk diagnos, kompletteras med njurfunktionsmätning, elektrolyter och arteriell blodgas.
Behandling:
Intensivvårdsbehandling. Intravenös vätska, eventuellt blodtransfusioner.

Basfakta

Definition

Etiologi och patogenes

Predisponerande faktorer

ICD-10

ICD-10 Primärvård

Diagnos

Diagnoskriterier

Differentialdiagnoser

Anamnes

Kliniska fynd

Kompletterande undersökningar i primärvård

Andra undersökningar på sjukhus

När remittera?

Behandling

Behandlingsmål

Behandlingen i korthet

Första hjälpen

Läkemedelsbehandling på sjukhus

Övervakning

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

Prognos

Källor

Referenser

Sakkunniga

  • Johan Hulting Docent och överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • och
  • . Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Inst. for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, TrondheimL