Gå direkt till huvudinnehållet

Hypovolemisk chock

Senast reviderad:


Definition:
Chock, otillräcklig perfusion av vitala organ på grund av för liten blodvolym.
Förekomst:
Förekommer typiskt efter blödningar eller uttalad dehydrering efter brännskador, peritonit, diarré, kräkningar och uttorkning av andra orsaker. 
Symtom:
Medtagen patient. Klibbig/blek hud, eventuellt sänkt medvetandegrad.
Kliniska fynd:
Blodtryck <90 mmHg, takykardi, efterhand oliguri.
Diagnostik:
Klinisk diagnos, kompletteras med njurfunktionsmätning, elektrolyter och arteriell blodgas.
Behandling:
Intensivvårdsbehandling. Intravenös vätska, eventuellt blodtransfusioner.
 1. Antonelli M, Levy M, Andrews PJ, et al. Hemodynamic monitoring in shock and implications for management: international consensus conference, Paris, France, 27-28 April 2006. Intensive Care Med. 2007;33:575-590. PubMed  
 2. Roberts I, Blackhall K, Dickinson KJ. Medical anti-shock trousers (pneumatic anti-shock garments) for circulatory support in patients with trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews : Issue 6 of 12, June 2013. The Cochrane Library  
 3. Perel P, Roberts I, Ker K. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD000567. PMID: 23450531 PubMed  
 4. Perner A, Junttila E, Haney M et al. Scandinavian clinical practice guideline on choice of fluid in resuscitation of critically ill patients with acute circulatory failure. Acta Anaesthesiol Scand. 2015 Mar;59(3):274-85. PMID: 25363535 PubMed  
 5. Choi P, Yip G, Quinonez L, Cook D. Crystalloids vs colloids in fluid resuscitation: a systematic review. Crit Care Med 1999; 27: 200-10. PubMed  
 6. Roberts I, Blackhall K, Alderson P, Bunn F, Schierhout G. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD001208. DOI: 10.1002/14651858.CD001208.pub4. DOI  
 7. Cochrane Injury Group. Human albumin administration in critically ill patients: systematic review of randomised controlled trials. Cochrane Injuries Group Albumin Reviewers. BMJ 1998; 317: 234-40. British Medical Journal  
 8. The Albumin Reviewers (Alderson P, Bunn F, Lefebvre C, Li Wan Po A, Li L, Roberts I, Schierhout G). Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2002. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 9. Wiseth R. Hypovolemisk sjokk. Norsk legemiddelhåndbok, sist publisert 24.06.2016. legemiddelhandboka.no  
 • Johan Hulting Docent och överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Inst. for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, TrondheimL