Gå direkt till huvudinnehållet

Drunkning

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition: 
Drunkning innebär syrebrist till följd av nedsänkning under vatten eller annan vätska. Drunkning kan sluta med överlevnad med eller utan skador, eller leda till död.
Förekomst: 
Varje år är drygt 400 personer med om drunkning i Sverige, varav omkring hälften avlider.
Symtom: 
Drunkning hämmar andningen och leder snabbt till hjärtstillestånd.
Kliniska fynd:
Kontrollera medvetandet, andning, puls, temperatur, eventuellt blodtrycket. 
Diagnostik: 
Aktuella undersökningar på sjukhus är blodgaser, hjärtlungröntgen, EKG, blododling.
Behandling:
Hjärt-lungräddning och ring 112. Inläggning för observation.
 1. van Beeck EF, Branche CM, Szpilman D, Modell JH, Bierens JJ. A new definition of drowning: towards documentation and prevention of a global public health problem. Bull World Health Organ. 2005;83(11):853–856. PMID: 16302042. PubMed  
 2. Papa L, Hoelle R, Idris A. Systematic review of definitions for drowning incidents. Resuscitation. 2005;65(3):255–264. PMID: 15919561. PubMed  
 3. Svenska Livräddningssällskapet. Ny drunkningsdefinition på HLR 2014. svenskalivraddningssallskapet.se  
 4. Claesson A, Krig A, Jonsson M, Ringh M, Svensson L, Forsberg S, Nord A, Nordberg P, Olausson M, Jacobsson A, Nilsson L, Hollenberg J. Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period. Resuscitation. 2021 Feb 4;162:11-19. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.01.028. Epub ahead of print. PMID: 33549688. PubMed  
 5. Svenska Livräddningssällskapet. Antal omkomna på grund av drunkning under 2016. www.svenskalivraddningssallskapet.se  
 6. Szpilman D, Bierens JJLM, Handley AJ, Orlowski JP. Drowning. Current concepts. N Engl J Med 2012; 366: 2102-10. DOI: 10.1056/NEJMra1013317. DOI  
 7. Weiss J; American Academy of Pediatrics Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. Technical report: prevention of drowning. Pediatrics. 2000;126(1):e253–e262. pediatrics.aappublications.org  
 8. Driscoll TR, Harrison JA, Steenkamp M. Review of the role of alcohol in drowning associated with recreational aquatic activity. Inj Prev. 2004;10(2):107–113. PMID: 15066977. PubMed  
 9. Wallis BA, Watt K, Franklin RC, Taylor M, Nixon JW, Kimble RM. Interventions associated with drowning prevention in children and adolescents: systematic literature review. Inj Prev. 2015;21(3):195–204. PMID: 25189166. PubMed  
 10. Mott TF, Latimer KM. Prevention and treatment of drowning. Am Fam Physician. 2016 Apr 1;93(7):576-582. PMID: 27035042. PubMed  
 11. Quan L, Mack CD, Schiff MA. Association of water temperature and submersion duration and drowning outcome. Resuscitation 2014; 85: 790. PMID: 24607870. PubMed  
 12. van Berkel M, Bierens JJ, Lie RL, et al. Pulmonary oedema, pneumonia and mortality in submersions victims: a retrospective study in 125 patients. Intensive Care Med 1996; 22: 101-7. PMID: 8857116. PubMed  
 13. Szpilman D, Soares M. In-water resuscitation - is it worthwhile? Resuscitation 2004; 63: 25-31. PMID: 15451583. PubMed  
 14. Tipton MJ, Golden FS. A proposed decision-making guide for the search, rescue and resuscitation of submersion (head under) victims based on expert opinion. Resuscitation 2011; 82: 819-24. PMID: 21458133. PubMed  
 15. Szpilman D. Near drowning and drowning classification: a proposal to stratify mortality based on the analysis of 1831 cases. Chest 1997; 112: 660-5. PMID: 9315798. PubMed  
 • Per Hellman, professor och överläkare, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala