Gå direkt till huvudinnehållet

Barotrauma och tryckfallssjuka

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Örnhagen H, Hagberg M, Olycksfallsskador vid sportdykning i Sverige, Läkartidningen Nr 9 2004 Volym 101
  2. Hutter CD. Dysbaric osteonecrosis: a reassessment and hypothesis. Med Hypothesis 2000; 54: 589-90. PubMed  
  3. Carturan D, Boussuges A, Burnet H, Fondarai J, Vanuxem P et al. Circulating venous bubbles in recreational diving: relationships with age, weight, maximal oxygen uptake and body fat percentage. Int J Sports Med 1999; 20: 410-14. PubMed  
  4. Reuter M, Tetzlaff K, Hutzelmann A, Fritsch G, Steffens JC et al. MR imaging of the central nervous system in diving-related decompression illness. Acta Radiol 1997; 38: 940-4. PubMed  
  5. Tibbles PM, Edelsberg JS. Hyperbaric-oxygen therapy. N Engl J Med 1996; 334: 1642-7. PubMed  
  6. Shupak A, Melamed Y, Ramon Y, Bentur Y, Abramovich A. Helium and oxygen treatment of severe air-diving-induced neurologic decompression sickness. Arch Neurol 1997; 54: 305-11. PubMed  
  7. Whyte P. Decompression nillness in the tuna farm divers of South Australia. South Pacific Underwater Society Journal 2001; 31: 2-15. PubMed  
  • Per Hellman Professor och överläkare, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tidigare sakkunniga

  • Bjørnar Grenne, ST-läkare och PhD, Sørlandet Sykehus Arendal
  • Johannes Bjørnstad, läkare, kirurgisk avdelning, Sykehuset Levanger