Gå direkt till huvudinnehållet

Värmerelaterade tillstånd

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Defintion:
Lindrig-måttlig-svår kropppåverkan på grund av hög omgivningstemperatur. Värmeutmattning/överhettning; rektal temperatur 37–40o C. Värmeslag; mental påverkan och rektal temperatur vanligen över 40C. Hög luftfuktighet och kraftig fysisk aktivitet ökar risken.
Förekomst:
 Värmeböljor kan ge "epidemier" av värmeslag. Äldre personer och utomhusarbetare är den grupp som är värst utsatta.
Symtom:
Värmeutmattning/överhettning kännetecknas av yrsel, törst, svaghet, huvudvärk, illamående, kräkningar, irritabilitet och koordinationssvårigheter. Första tecknet på värmeslag är ofta svimningskänsla eller synkope. Värmeslag kan komma plötsligt, men det vanliga är att det utvecklar sig över dagar.
Kliniska fynd:
Vid värmeutmattning/överhettning finns ofta takykardi och/eller hypotoni. Rektal temperatur ligger mellan 37–40° C. Vid värmeslag tillkommer centralnervösa symtom som sänkt medvetandegrad, kramper och koma, rektal temperatur vanligen över 40° C.
Diagnostik:
Rektal temperatur, puls och blodtryck ska kontrolleras. Andra  undersökningar är blodprover, EKG, röntgen cor/pulm och CT hjärna.
Behandling:
Nedkylning, rehydrering och korrigering av elektrolytrubbningar, påbörjas så snart som möjligt. Värmeslag har en dödlighet på upp till 10 %, men tidig diagnos och korrekt behandling ger en överlevnad på nästan 100 %.
 1. Becker JA, Stewart LK. Heat-related illness. Am Fam Physician 2011; 83: 1325-30. American Family Physician  
 2. Bouchama A, Knochel JP. Heat stroke. N Engl J Med 2002; 346: 1978-88. PubMed  
 3. Dematte JE, O'Mara K, Buescher J, et al. Near-fatal heat stroke during the 1995 heat wave in Chicago. Ann Intern Med 1998; 129: 173-81. PubMed  
 4. Howe AS, Boden BP. Heat-related illness in athletes. Am J Sports Med 2007; 35: 1384-95. PubMed  
 5. Berko J, Ingram DD, Saha S, Parker JD. Deaths attributed to heat, cold, and other weather events in the United States, 2006-2010. Natl Health Stat Report. 2014; 76: 1-16. pmid:25073563 PubMed  
 6. Adelakun A, Schwartz E, Blais L. Occupational heat exposure. Appl Occup Environ Hyg 1999; 14: 153-4. PubMed  
 7. Maron BJ, Doerer JJ, Haas TS, et al. Sudden deaths in young competitive athletes: analysis of 1866 deaths in the United States, 1980-2006. Circulation 2009; 119: 1085-92. pmid:19221222 PubMed  
 8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Heat illness among high school athletes --- United States, 2005-2009. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2010; 59:1009. PubMed  
 9. Fagerberg B, Kjellström T, Barregård L, et al. Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan. Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige. Läkartidningen. 2016;113: DZTI www.lakartidningen.se  
 10. Bytomski JR, Squire DL. Heat illness in children. Curr Sports Med Rep 2003; 2: 320-4. PubMed  
 11. Armstrong LE, Casa DJ, Millard-Stafford M, Moran DS, Pyne SW, Roberts WO; American College of Sports Medicine. American College of Sports Medicine position stand. Exertional heat illness during training and competition. Med Sci Sports Exerc 2007; 39: 556-72. PubMed  
 12. Marshall SW. Heat injury in youth sport. Br J Sports Med 2010; 44: 8-12. British Journal of Sports Medicine  
 13. Pease S, Bouadma L, Kermarrec N, Schortgen F, Rögnier B, Wolff M. Early organ dysfunction course, cooling time and outcome in classic heatstroke. Intensive Care Med 2009; 35: 1454-8. PubMed  
 14. Rocklöv J, Foreberg B. Dödsfallen i Stockholm ökar med värmen.Värmeböljor kan bli ett hälsoproblem i Sverige. Läkartidningen nr 30–31 2007 volym 104 ww2.lakartidningen.se  
 15. Casa DJ, Armstrong LE, Ganio MS, Yeargin SW. Exertional heat stroke in competitive athletes. Curr Sports Med Rep 2005; 4: 309-17. PubMed  
 16. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Heat-related deaths among crop workers—United States, 1992–2006. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2008; 57: 649-53. PubMed  
 17. Roberts WO. Heat and cold: what does the environment do to marathon injury? Sports Med 2007; 37:400. PubMed  
 18. Kim JH, Malhotra R, Chiampas G, et al. Cardiac arrest during long-distance running races. N Engl J Med 2012; 366:130. New England Journal of Medicine  
 19. Glazer JL. Management of heatstroke and heat exhaustion. Am Fam Physician 2005; 71: 2133-40. PubMed  
 20. al Mashhadani SA, Gader AG, al Harthi SS, Kangav D, Shaheen FA, Bogus F. The coagulopathy of heatstroke: alterations in coagulation and fibrinolysis in heatstroke patients during the pilgrimage (Haj) to Makkah. Blood Coagul Fibrinolysis 1994; 5: 731-6. PubMed  
 21. Casa DJ, Kenny GP, Taylor NA. Immersion treatment for exertional hyperthermia: cold or temperate water? Med Sci Sports Exerc 2010; 42:1246. PubMed  
 22. Rodriguez NR, Di Marco NM, Langley S; American Dietetic Association; Dietitians of Canada; American College of Sports Medicine. American College of Sports Medicine position stand. Nutrition and athletic performance. Med Sci Sports Exerc 2009; 41: 709-31. PubMed  
 23. Armstrong LE, Epstein Y, Greenleaf JE, Haymes EM, Hubbard RW, Roberts WO, et al. American College of Sports Medicine position stand. Heat and cold illnesses during distance running. Med Sci Sports Exerc 1996; 28:i-x.
 24. Daanen HAM, Jonkman AG, Layden JD, et al. Optimising the acquisition and rentention of heat acclimation. Int J Sports Med 2011; 32:822-828. PubMed  
 25. Roberts WO. Managing heat stroke: on-site cooling. Phys Sportsmed 1992; 20: 17-28. PubMed  
 26. Wexler RK. Evaluation and treatment of heat-related illness. Am Fam Physician 2002; 65: 2307-14. PMID: 12074531 PubMed  
 27. Hadad E, Rav-Acha M, Heled Y, Epstein Y, Moran DS. Heat stroke: a review of cooling methods. Sports Med 2004; 34: 501-11. PubMed  
 28. Proulx CI, Ducharme MB, Kenny GP. Effect of water temperature on cooling efficiency during hyperthermia in humans. J Appl Physiol 2003; 94: 1317-23. PubMed  
 29. Wyndham CH, Strydom NB, Cooke HM, Maritz JS, Morrison JF, Fleming PW, et al. Methods of cooling subjects with hyperpyrexia. J Appl Physiol 1959; 14: 771-6. PubMed  
 30. Kontrollera temperatur och besiktiga läkemedel vid värmebölja Janusinfo, Region Stockholm 2020 janusinfo.se  
 31. Smith JE. Cooling methods used in the treatment of exertional heat illness. Br J Sports Med 2005; 39: 503-7. British Journal of Sports Medicine  
 32. Heat-related illnesses and deaths-United States, 1994-1995. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1995; 44: 465-8. PubMed  
 33. Armstrong LE, Crago AE, Adams R, Roberts WO, Maresh CM. Whole-body cooling of hyperthermic runners: comparison of two field therapies. Am J Emerg Med 1996; 14: 355-8. American Journal of Emergency Medicine  
 34. Semenza JC, Rubin CH, Falter KH, Selanikio JD, Flanders WD, Howe HL, et al. Heat-related deaths during the July 1995 heat wave in Chicago. N Engl J Med 1996; 335: 84-90. New England Journal of Medicine  
 35. Uppdaterad vägledning ska bidra till minskad dödlighet och ohälsa vid värmebölja. Folkhälsomyndigheten (hämtad 2022-06-16) www.folkhalsomyndigheten.se  
 • Johan Hulting, docent och överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet