Gå direkt till huvudinnehållet

Lokala köldskador

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Lokala köldskador delas in efter svårighetsgrad; första och andra graden är ytliga skador, och tredje och fjärde graden är djupa köldskador (inte endast lokaliserade till huden).
Förekomst:
Relativt vanligt förekommande.
Symtom:
Nedkylning av drabbade extremiteter med efterföljande domningar. Starka smärtor under eller efter uppvärmningen.
Kliniska fynd:
Vit hud och blåsor. Vid svårare nedkylning utvecklas hudnekros.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild.
Behandling:
Snabb och korrekt uppvärmning. Eventuellt smärtlindring. I vissa fall kan trombolys vara aktuellt.
 1. Zonnoor B. Frostbite. Medscape, last updated Jun 13, 2018. emedicine.medscape.com  
 2. Cappaert TA, Stone JA, Castellani JW, Krause BA, Smith D, Stephens BA. National Athletic Trainers' Association position statement: environmental cold injuries. J Athl Train. 2008 Oct-Dec. 43(6):640-58.
 3. Handford C, Thomas O, Imray CHE. Frostbite. Emerg Med Clin North Am. 2017 May;35(2):281-299. PMID: 28411928 PubMed  
 4. Lorentzen AK, Davis C, Penninga L. Interventions for frostbite injuries. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Dec 20;12:CD012980. doi: 10.1002/14651858.CD012980.pub2. The Cochrane Library  
 5. Hutchison RL. Frostbite of the hand. J Hand Surg Am. 2014 Sep;39(9):1863-8. doi: 10.1016/j.jhsa.2014.01.035. DOI  
 6. Sheridan RL, Goldstein MA, Stoddard FJ, Walker GW. Case-41-2009: a 16-year-old boy with hypothermia and frostbite. N Engl J Med 2009; 361: 2654-62. New England Journal of Medicine  
 7. Bruen KJ, Ballard JR, Morris SE, et al. Reduction of the incidence of amputation in frotsbite injury with thrombolytic therapy. Arch Surg 2007; 142: 546-51. PubMed  
 8. Imrfay C, Grieve A, Dhillon S. Cold damage to the extremities: frostbite and non-freezing cold injuries. Postgrad Med J 2009; 85: 481-8. PubMed  
 9. Murphy JV, Banwell PE, Roberts AHN, et al. Frostbite: pathogenesis and treatment. J Trauma 2000; 48: 171-8. PubMed  
 10. Hallam M-J, Cubison T, Dheansa B, Imray C. Managing frostbite. Clinical review. BMJ 2010; 341: c5864. BMJ (DOI)  
 11. Ervasti H, Hassi J, Rintamäki H, et al. Sequele of moderate finger frostbite as assessed by subjective sensations, clinical signs, and thermophysiological reponses. Int J Circumpolar Health 2000; 59: 137-45. PubMed  
 • Johan Hulting, docent och överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm