Gå direkt till huvudinnehållet

Hypotermi, accidentell

Senast reviderad:


Definition: 
Kärntemperatur under 35°C definieras som hypotermi. Accidentell hypotermi är en oplanerad sänkning av kroppstemperaturen orsakad av yttre faktorer.
Förekomst: 
Förekomsten av hypotermi är högre under vissa förhållanden och tillstånd som akuta intoxikationer samt trauma med nedkylning som drunkning och lavinolyckor.
Symtom: 
Symtom beror av graden av hypotermi och kan vara skakningar, takykardi, takypné.
Kliniska fynd: 
Kall hud och rastlöshet. Med ökande svårighetsgrad kan apati och medvetslöshet förekomma.
Diagnostik: 
Sker vanligen på sjukhus vid allvarligare fall. Temperaturmätning och övriga vitalparametrar, EKG, blodprov.
Behandling: 
Långsam uppvärmning är viktigt, varma infusionsvätskor, hjärt-lungräddning vid behov. 
 1. Rudolph SF, Mantoni T, Belhage B. Patofysiologi ved accidentel hypotermi. Ugeskr Læger 2007; 169: 3845-9. PubMed  
 2. Vårdhandboken. Normal kroppstemeperatur. Temperaturmätning.2021-10-05 (hämtad 2023-06-21) www.vardhandboken.se  
 3. Paal P, Pasquier M, Darocha T, et al. Accidental Hypothermia: 2021 Update. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(1):501. Published 2022 Jan 3. doi:10.3390/ijerph19010501PMID: 35010760 PubMed  
 4. Hypotermi. Socialstyrelsen.ISBN 91-7201-747-3 December 2015 (hämtad 2023-06-22) www.socialstyrelsen.se  
 5. UpToDate. Accidental hypothermia in adults, May 2023 (hämtad 23-06-21) www.uptodate.com  
 6. McCullough L, Arora S. Diagnosis and treatment of hypothermia. Am Fam Physician 2004; 70: 2325-32. PubMed  
 7. Epstein E, Anna K. Accidental hypothermia. BMJ 2006; 332: 706-9. PubMed  
 8. Kjærgaard B, Rudolph SF, Lucas A, Holdgaard HO. Behandling af den hypoterme patient. Ugeskr Læger 2008; 170: 2005-10. PubMed  
 9. Zafren K, Giesbrecht GG, Danzl DF, et al. Wilderness Medical Society practice guidelines for the out-of-hospital evaluation and treatment of accidental hypothermia: 2014 update. Wilderness Environ Med. 2014;25(4 Suppl):S66-S85. doi:10.1016/j.wem.2014.10.010PMID: 25498264 PubMed  
 10. Kunskapsstöd för vårdgivare Region Stockholm Hypotermi (hämtad 2023-06-22) kunskapsstodforvardgivare.se  
 11. Sessler DI. Temperature monitoring and perioperative thermoregulation. Anesthesiology. 2008;109(2):318-338. doi:10.1097/ALN.0b013e31817f6d76PMID: 18648241 PubMed  
 12. DeWitt S, Chavez SA, Perkins J, Long B, Koyfman A. Evaluation of fever in the emergency department. Am J Emerg Med. 2017;35(11):1755-1758. doi:10.1016/j.ajem.2017.08.030PMID: 28822610 PubMed  
 13. Doshi HH, Giudici MC. The EKG in hypothermia and hyperthermia. J Electrocardiol. 2015;48(2):203-209. doi:10.1016/j.jelectrocard.2014.12.001PMID: 25537312 PubMed  
 14. Aagaard P, Sydow J, Börjesson M, Bergfeldt L, Braunschweig F. Tidig repolarisation på EKG - Definitioner, prevalens och prognostisk betydelse Early repolarization in ECG. Definition, prevalence and prognostic significance. Lakartidningen. 2015;112:DLUT. Published 2015 Oct 20.PMID: 26485130 PubMed  
 15. Danzl DF, Pozos RS. Accidental hypothermia. N Engl J Med 1994; 331: 1756-60. New England Journal of Medicine  
 16. Riktlinjer för HLR vid accidentell hypotermi 23-06-13 (hämtad 23-06-22) www.hlr.nu  
 17. American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care part 10.4: Hypothermia. Circulation 2005; 112: 136-8. Circulation  
 18. Centers for Disease Control and Prevention. Preventing injuries associated with extreme cold. Int J Trauma Nurs 2001; 7: 26-30. PubMed  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas