Gå direkt till huvudinnehållet

Respiratorisk acidos

Senast reviderad:


  1. Adrogue HJ et al. Management of life threatening acid base disorders. (Part 1). N Engl J Med 1998; 338: 26-.
  2. Adrogue HJ et al. Management of life threatening acid base disorders. (Part 2). N Engl J Med 1998; 338: 107-.
  • Johan Hulting Docent och överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm