Gå direkt till huvudinnehållet

Metabol acidos

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Adrogue HJ et al. Management of life threatening acid base disorders. (Part 1). N Engl J Med 1998; 338: 26-.
  2. Adrogue HJ et al. Management of life threatening acid base disorders. (Part 2). N Engl J Med 1998; 338: 107-.
  3. Sjöholm Å, Pettersson M, Botold C, et al. Ketosbenägen typ 2-diabetes kan förväntas öka i Sverige. Läkartidningen 2017; 114: EA79. lakartidningen.se  
  4. Läkemedelsverket. SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos. 2016-02-12. lakemedelsverket.se  
  • Johan Hulting, Docent och överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm