Infektion vid intravasala katetrar

Basfakta

Definition

  • Infektion som uppstått på grund av en kateter som ligger inne i en artär eller ven.

Diagnos

Behandling


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.