Gå direkt till huvudinnehållet

Infektion vid intravasala katetrar

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Regelbundet byte av perifer venkateter har inte visat sig bättre än byte vid klinisk indikation. SBU Prioriteringsstöd. 2014-11-18. www.sbu.se  
  2. Webster J, Osborne S, Rickard C, et al. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database Syst Rev. 2013;4:CD007798. PMID: 23633346. PubMed  
  3. Hammarskjöld F, Wallén G, Malmvall BE. Central venous catheter infections at a county hospital in Sweden: a prospective analysis of colonization, incidence of infection and risk factors. Acta Anaesthesiol Scand 2006;50(4):451-60. PMID: 16548857. PubMed  
  • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim