Gå direkt till huvudinnehållet

Chock

Senast reviderad:


Definition:
Livshotande, generaliserad form av akut cirkulationssvikt.
Förekomst:
Ovanligt inom primärvården.
Anamnes:
Anamnesen fokuserar på aktuella symtom såsom yrsel, förvirring, feber eller bröstsmärtor samt eventuella riskfaktorer som till exempel tidigare infektion, intag av allergen eller tidigare hjärtsjukdom. 
Kliniska fynd:
Bedömning av perfusion och eventuella bakomliggande orsaker.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på kliniska, hemodynamiska och biokemiska kriterier. 
Behandling:
Beror på bakomliggande orsak. 
  1. Cecconi M, De Backer D, Antonelli M, et al. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med 2014; 40: 1795-1815. doi:10.1007/s00134-014-3525-z pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Vincent J, De Backer D. Circulatory Shock. N Engl J Med 2013; 369: 1726-1734. doi:10.1056/NEJMra1208943 DOI  
  3. Hendy A, Bubenek-Turconi S. Diagnosis and Hemodynamic Monitoring of Circulatory Shock: Current and Future Trends. JCCM 2016; 2: 115-123. doi:10.1515/jccm-2016-0018 DOI  
  4. Mokhtari A, Dryver E. ABC om - Chock på akuten Shock in the emergency department. Lakartidningen. 2015;112:DMY9. PMID:26661260. PubMed  
  5. Adams HA, Baumann G, Cascorbi I, et al. Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der Schockformen der IAG Schock der DIVI. Stand 2004. www.divi.de  
  6. Kunskapsstöd för vårdgivare (Region Stockholm). Chock. Inget datum (Hämtad 2023-09-04). kunskapsstodforvardgivare.se  
  7. Sebat F, Musthafa AA, Johnson D, et al. Effect of a rapid response system for patients in shock on time to treatment and mortality during 5 years. Crit Care Med. 2007;35(11):2568-2575. PMID:17901831. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas